27.–28. okt.
Thon hotel Rosenkrantz, BERGEN

Konferansene Plan + Infrastrukturdagene = InfraPlan

Her får du med deg det beste fra fagmiljøene som er involvert i det som skjer over og under bakken!

Les om konferansen her

Program

I årets program vil vi fokusere på hvordan miljøene kan samhandle og videreutvikle prosjekter innen by- og tettstedsutvikling med vekt på:

- Nasjonal infrastruktur
- Utbyggingsavtaler
- Erfaringer fra prosjekter - fremtidens prosjekter

Målgruppe

Konferansen(e) retter seg mot deg som er involvert i infrastruktur som eier, planlegger og bygger av ulike typer infrastruktur i Norge – offentlige så vel som private – innenfor områdene vei, jernbane, øvrige samferdselsanlegg, vann, avløp, overvann, fjernvarme, kraft, Ekom, IT, gass og bossug. Eller by- og arealplanleggere, arkitekter, ingeniører, prosjektledere og andre som arbeider med by og tettstedsutvikling.

Utvalgte forelesere

Magnar Danielsen
seniorrådgiver

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Henrik Syse
Filosof

The Peace Research Institute Oslo

Kjersti Haukeland Eiken
Spesialrådgiver Digitalisering og innovasjon

Bergen kommune

https://www.google.com/maps?q=Rosenkrantzgaten+7&rlz=1C1GCEU_noNO821ES822&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjr4qzxhozuAhVhhosKHcuHC_UQ_AUoAXoECAUQAw

InfraPlan skaper bærekraft

  • Bærekraftsmål 17