Konferansene Plan + Infrastrukturdagene = InfraPlan

Her får du med deg det beste fra fagmiljøene som er involvert i det som skjer over og under bakken!

Les om konferansen her

Program

I årets program vil vi fokusere på hvordan miljøene kan samhandle og videreutvikle prosjekter innen by- og tettstedsutvikling med vekt på:

- Nasjonal infrastruktur
- Utbyggingsavtaler
- Erfaringer fra prosjekter - fremtidens prosjekter

Målgruppe

Konferansen(e) retter seg mot deg som er involvert i infrastruktur som eier, planlegger og bygger av ulike typer infrastruktur i Norge – offentlige så vel som private – innenfor områdene vei, jernbane, øvrige samferdselsanlegg, vann, avløp, overvann, fjernvarme, kraft, Ekom, IT, gass og bossug. Eller by- og arealplanleggere, arkitekter, ingeniører, prosjektledere og andre som arbeider med by og tettstedsutvikling.

Utvalgte forelesere

Henrik Syse
Filosof

The Peace Research Institute Oslo

Kjersti Haukeland Eiken
Spesialrådgiver Digitalisering og innovasjon

Bergen kommune

InfraPlan skaper bærekraft

  • Bærekraftsmål 17