Konferansene Plan + Infrastrukturdagene = InfraPlan

Her får du med deg det beste fra fagmiljøene som er involvert i det som skjer over og under bakken!

Les om konferansen her

Program

I årets program vil vi fokusere på hvordan miljøene kan samhandle og videreutvikle prosjekter innen by- og tettstedsutvikling med vekt på:

- Nasjonal infrastruktur
- Utbyggingsavtaler
- Erfaringer fra prosjekter - fremtidens prosjekter

Målgruppe

Konferansen(e) retter seg mot deg som er involvert i infrastruktur som eier, planlegger og bygger av ulike typer infrastruktur i Norge – offentlige så vel som private – innenfor områdene vei, jernbane, øvrige samferdselsanlegg, vann, avløp, overvann, fjernvarme, kraft, Ekom, IT, gass og bossug. Eller by- og arealplanleggere, arkitekter, ingeniører, prosjektledere og andre som arbeider med by og tettstedsutvikling.

Utvalgte forelesere

Magnar Danielsen
seniorrådgiver

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Henrik Syse
Filosof

The Peace Research Institute Oslo

Kjersti Haukeland Eiken
Spesialrådgiver Digitalisering og innovasjon

Bergen kommune

https://www.google.no/maps/place/Hotel+Norge+by+Scandic/@60.3913915,5.3231965,21z/data=!4m8!3m7!1s0x463cfea9d3d82893:0x461fe7ce4371c7fd!5m2!4m1!1i2!8m2!3d60.3913889!4d5.3233333?hl=no

InfraPlan skaper bærekraft

  • Bærekraftsmål 17