11. mai
kl. 12:00–16:00
Arrangementet er avlyst

Hvilke renseteknologier kan få ned konsentrasjonen av PFAS i avløps- og industriavløpsvann?

Meld meg på

PFAS en fluorholdig miljøgift som finnes i avløps- og industriavløpsvann og i sigevann. Det finnes i overvann fra forurensede områder som kan renne til drikkevannskilder som fra for eksempel skiløyper. Annet forurenset overvann kjenner vi fra brannøvingsfelt som lekker til grunnvann, elver og innsjøer og tilslutt havet. PFAS brytes svært langsomt ned i naturen og kan hope seg opp i kroppen og kan være helseskadelige. Den europeiske myndigheten for mattrygghet fastsatte i 2018 nye midlertidige tålegrenser for PFOS og PFOA men dette hjelper jo lite dersom vi ikke klarer å stoppe utslippet. Det er flere utfordringer knyttet til det å skulle rense ut PFAS. Hovedutfordringen er at de molekylære forbindelsene i PFAS-er store og stabile. Det medføres at det er svært vanskelig å løse opp og fjerne disse stoffene gjennom tradisjonell vannrenseteknologi. I dette fagtreffet vi vil fokusere på renseteknologier som kan være lovende for å få ned konsentrasjonen av PFAS i avløpsvann og industriavløpsvann.

OPPMØTE er gratis, men krever påmelding. Det blir enkel servering av kaffe og kake.

STREAMING: Lenke til streaming kommer. Streaming krever ikke påmelding.

Finn frem:

Rom: Nordmarka og Sørmarka
Skriv ut

12:00 - 12:10

Velkommen

12:10 - 12:30

1. Hva er PFAS og hvorfor er PFAS så bekymringsfullt i miljøet?

Sara Hale/ NGI

12:30 - 12:50

2. Hvilke virkemidler kan myndighetene sette for å redusere utslipp av PFAS til miljø?

Karen Marie Haug /Miljødirektoratet

12:50 - 13:10

3. Hvordan analysere, ta prøver for å få best mulig svar?

Eirik Aas / SINTEFMolab

13:10 - 13:30

4. May PFAS pollutions be treated using in situ remediation?

Jack Shore /Regenesis

13:30 - 13:50

5. Hvordan håndterer dagens avfallsbransjen PFAS-holdig avfall og forurenset masse?

Spesifikke adsorbenter er tilgengelig for fjerning av PFOS.

Johan Seijmer/Chromafora

13:50 - 14:10

Pause

14:10 - 14:30

6. Destruksjon av PFAS med superkritisk oksidasjon – fullskala løsning er tilgjengelig

Tore Svendsen/Aquarden

14:30 - 14:50

7. Fjerning av PFAS fra overvann fra avfallshåndtering med aktivt kull og resiner

Erfaringer og resultater fra grunnleggende laboratoriestudier tilpasset reelle feltforhold for å kunne designe fullskala anlegg

Subhash Srikantha Rathnaweera/Aquateam COWI

14:50 - 15:10

8. BAT løsninger for å møte utfordringer med helhetlig rensing og destruksjon av PFAS

Oddmund Soldal/ COWI og Eilen Arctander Vik/ Aquateam COWI

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Avlyst: Det er rehabilitert, men det lekker fortsatt

20. apr.
kl. 12:00–16:00

Miljø- og biovitenskap

Årsmøte i Norsk Vannforening

22. apr.
kl. 12:00–13:00

Miljø- og biovitenskap

Koronakrisen - Hvordan har Life Science-bedrifter i Norge bidratt?

27. apr.
kl. 15:00–17:00