11. mai
kl. 12:00–16:00

Hvilke renseteknologier kan få ned konsentrasjonen av PFAS i avløps- og industriavløpsvann?

Meld meg på

Beskrivelse

PFAS en fluorholdig miljøgift som finnes i avløps- og industriavløpsvann og i sigevann. Det finnes i overvann fra forurensede områder som kan renne til drikkevannskilder som fra for eksempel skiløyper. Annet forurenset overvann kjenner vi fra brannøvingsfelt som lekker til grunnvann, elver og innsjøer og tilslutt havet.

PFAS brytes svært langsomt ned i naturen og kan hope seg opp i kroppen og kan være helseskadelige. Den europeiske myndigheten for mattrygghet fastsatte i 2018 nye midlertidige tålegrenser for PFOS og PFOA, men dette hjelper jo lite dersom vi ikke klarer å stoppe utslippet.

Det er flere utfordringer knyttet til det å skulle rense ut PFAS. Hovedutfordringen er at de molekylære forbindelsene i PFAS-er store og stabile. Det medføres at det er svært vanskelig å løse opp og fjerne disse stoffene gjennom tradisjonell vannrenseteknologi.

I dette fagtreffet vi vil fokusere på renseteknologier som kan være lovende for å få ned konsentrasjonen av PFAS i avløps- og industriavløpsvann.

OPPMØTE er gratis, men krever påmelding. Det blir enkel servering av kaffe og kake.

STREAMING: Lenke til streaming kommer. Streaming krever ikke påmelding.

Finn frem:

Rom: Nordmarka og Sørmarka