5. okt.
kl. 18.00–20.00
Streaming, VIDEO

Velkommen til digital paneldebatt om Norges energiforsyning og -framtid.

Meld meg på

Beskrivelse

Norges energiforsyning er i endring. Mot et dramatisk bakteppe av Europa i energikrise og Tyskland på vei mot energikollaps, siden Russland struper gasseksporten, skal vi håndtere et sterkt økende kraftbehov gjennom storskala elektrifisering av ulike samfunnssektorer og «grønn» industrialisering.

De ulike energiforsyningsalternativene har mange og høyst ulike konsekvenser for samfunn og miljø.

I en paneldebatt vil vi diskutere ulike fossilfrie energiforsyningsalternativers konsekvenser for blant annet:

1. Et kraftmarked i balanse

  • Energipriser som sikrer norsk industris konkurranse
  • Sikre en forsvarlig utbygging av både linjenett og kraftproduksjon

2. Forsyningssikkerhet

  • Sikkerhet mot ulykker, herunder naturhendelser og terror
  • Frekvensstabilitet

3. Klima og miljø - Utslipp av klimagasser, klimaavtrykk - Arealbehov og naturinngrep - Konflikter med andre næringsinteresser som reindrift, fiskeriene, turisme etc.

Panelet består av:

  • Øystein Heggdal, journalist og medlem i Klimavenner for Kjernekraft

  • Christian Anton Smedshaug, daglig leder i Agri Analyse

  • Per Wethe, styremedlem i FEIM, tidl. atomforsker på IFE.

  • Finn Dethloff, styremedlem i FEIM, tidl. flere ledende stillinger i bl. a. Hydro.

  • Møteleder: Hans Borchsenius, sekretær FEIM

Praktisk informasjon

Dette er et digitalt arrangement. Lenke til sendingen blir sendt ut til påmeldte deltakere samme dag.