5. feb.
kl. 11:00–13:00

Velkommen til foredrag ved Anna Maria Aursund, direktør i Oslo vann- og avløpsetat.

Meld meg på

Beskrivelse

Oslo er en av Europas raskest voksende byer og prognosene tilsier fortsatt kraftig vekst. Oslos vannforsyning er i stor grad avhengig av Maridalsvannet og Oset vannbehandlings-anlegg, som forsyner byen med 90 % av drikkevannet. Dette gjør at vannforsyningen er meget sårbar for hendelser som kan gjøre kilden uegnet eller som setter behandlingsanlegget ut av drift.

Målet med å etablere en ny reservevannforsyning er å sikre at Oslos vannforsyning vil gi tilstrekkelige mengder drikkevann til innbyggerne også ved svikt i vitale deler i vannforsyningssystemet.

Velkommen til lunsjmøte med SeniorTeknologene.

Finn frem:

Klubben 9. etasje