8. des.
kl. 08.45–13.00
Microsoft Teams, Nettbasert

Forhandlinger skal føres på grunnlag av bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og framtidsutsikter. Men hvordan kan du vurdere virksomhetens økonomiske situasjon?

Meld meg på

Det er viktig for deg som tillitsvalgt å ha en forståelse av virksomhetens regnskap og økonomiske situasjon. Som tillitsvalgt skal du få tilgang til bedriftens regnskaper ved forespørsel, og årsoppgjøret skal legges frem for deg så snart det foreligger. Men hvordan kan du vurdere virksomhetens økonomiske situasjon?

Dette kurset holdes digitalt. Lenke til sendingen sendes før kurset til e-postadressen du har oppgitt som din primæradresse til Tekna.

Om kurset

Kurset holdes 9:00-13:00. "Dørene åpnes" allerede 08:45, velkommen inn!

Det vil være høy grad av deltakelse gjennom gruppearbeid. Det legges opp til en blanding mellom teori og praktiske øvelser. Det blir pauser underveis, da det kan være intenst å følge kurs på skjerm.

Dette er et praktisk kurs som lærer deg grunnleggende økonomi på en annerledes måte. På én kursdag vil du sammen med de andre kursdeltakerne simulerer og gjennomføre økonomiske grep og tiltak i en virksomhet gjennom hvert kvartal over fire år. Du skal lære å beregne nøkkeltall som sier noe om bedriftens økonomiske status og hva som må til for å bygge opp en sunn økonomi.

På kurset lærer du:

  • Å sette opp et regnskap
  • Grunnleggende sammenhenger mellom balanse- og resultatregnskapet
  • Beregning av tre ulike nøkkeltall som sier noe om en bedrifts økonomiske tilstand; soliditet, dekningsgrad og resultatgrad
  • Strategiske grep for å bedre bedriftens resultater

Målgruppe

Dette kurset er for lokale tillitsvalgte i privat sektor.

Sagt om kurset

«Jeg har hatt noe økonomi både på videregående og på bachlor- og mastergradsnivå, men lærte mer av dette praktiske kurset enn hva jeg har lært tidligere.»

Gjennomsnittlig score på tidligere gjennomførte kurs ligger på i overkant av 5 av 6 mulige.

  • Terje Bakke

    Learning By Doing AS

    Kursholder Terje Bakke er siviløkonom og jobber for tiden på konsernnivå på Universitetet i Oslo i seksjon for prosjekter og prosessforbedringer hvor han blant annet driver opplæring av universitetets 250 økonomer på ulike måter.