23. mars
kl. 08:45–13:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Det er viktig for deg som tillitsvalgt å ha en forståelse av virksomhetens regnskap og økonomiske situasjon. Forhandlinger skal føres på grunnlag av bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og framtidsutsikter. Som tillitsvalgt skal du få tilgang til bedriftens regnskaper ved forespørsel, og årsoppgjøret skal legges frem for deg så snart det foreligger. Men er du egentlig i stand til å vurdere virksomhetens økonomiske situasjon?

Meld meg på

Dette kurset holdes digitalt.

Om kurset

Kurset holdes 9:00-13:00 med gruppearbeid og pauser underveis. Det legges opp til en blanding mellom teori og praktiske øvelser.

Dette er et praktisk kurs som lærer deg grunnleggende økonomi på en annerledes måte. På én kursdag vil du sammen med de andre kursdeltakerne simulerer og gjennomføre økonomiske grep og tiltak i en virksomhet gjennom hvert kvartal over fire år. Du skal lære å beregne nøkkeltall som sier noe om bedriftens økonomiske status og hva som må til for å bygge opp en sunn økonomi.

Høy læringseffekt

Kursets oppbygning gir høy læringseffekt da det fordrer involvering og engasjement blant deltakerne.

På kurset lærer du:

  • Å sette opp et regnskap
  • Grunnleggende sammenhenger mellom balanse- og resultatregnskapet
  • Beregning av tre ulike nøkkeltall som sier noe om en bedrifts økonomiske tilstand; soliditet, dekningsgrad og resultatgrad
  • Strategiske grep for å bedre bedriftens resultater

Målgruppe

Dette kurset er for lokale tillitsvalgte i privat sektor.

Sagt om kurset

«Jeg har hatt noe økonomi både på videregående og på bachlor- og mastergradsnivå, men lærte mer av dette praktiske kurset enn hva jeg har lært tidligere.»

Gjennomsnittlig score på tidligere gjennomførte kurs ligger på i overkant av 5 av 6 mulige.

  • Terje Bakke

    Learning By Doing AS