9. juni
kl. 09:00–16:00

Lær deg å drive anbudssamarbeid på riktig måte. Dette kurset gir deg en solid forståelse av hva som er lovlig, hvilke fallgruver som finnes og hvordan du unngår dem. Dette ses på fra to perspektiver: regelverket for offentlige anskaffelser og konkurranserettsloven.

Meld meg på

For små og mellomstore bedrifter kan samarbeid ved større anbud og prosjekter være svært attraktivt - og positivt for konkurransen. Men du må ta hensyn både til regelverket for offentlige anskaffelser og til konkurranseloven. Disse regelverkene anvendes uavhengig av hverandre - og derfor er kunnskapen essensiell for å unngå fallgruver.

Du lærer blant annet:

 • Hvilke krav følger av anskaffelsesreglene for et lovlig samarbeid?
 • Hvordan skal dette opplyses om til oppdragsgiver?
 • Når kan to (faktiske eller potensielle) konkurrenter samarbeide om et anbud?
 • Hvilken konsekvens har det for samarbeidet at partene har mulighet til å opptre selvstendig? Stiller situasjonen seg annerledes dersom bare én aktør kan inngi et selvstendig tilbud?
 • Er det av betydning om partene individuelt kan by på deler av prosjektet, men ikke hele prosjektet?

Se programmet for flere detaljer.

Målgrupper:

 • Dette kurset passer for offentlige oppdragsgivere, ansatte i både små og mellomstore bedrifter, så vel som arbeidsfellesskap og underleverandører som jevnlig eller sporadisk deltar i offentlige anbudskonkurranser.

 • Kurset er også av interesse for deg som opererer opp mot konkurrerende virksomheter uavhengig av deltagelse i offentlige anbudskonkurranser.

Skaff deg fordeler, men unngå fallgruvene!

Grunnlaget til regelverket for anskaffelser er at leverandører har mulighet til å støtte seg på andre virksomheters kompetanse, for å kunne oppfylle krav for kvalifikasjon om økonomisk, teknisk eller faglig kapasitet. Likevel er den rettslige forbindelsen mellom virksomhetene ikke bindende, og leverandørens rådighet over de nødvendige ressursene hos samarbeidspartneren må dokumenteres.

I utgangspunktet forbyr konkurranseloven avtaler mellom to eller flere konkurrenter, som begrenser konkurranse. Anbudssamarbeid er nettopp en slik avtale og kan lett omfattes av lovens generelle forbud. Likevel har loven sine unntak, og åpner for prosjektsamarbeid mellom konkurrenter. Grensen mellom det lovlige og ulovlige bestemmes blant annet ut fra om aktørene har anledning til å by på samme prosjekt.

Anbudssamarbeid er et aktuelt tema både fra nasjonale håndhevingsorganer som Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Skriv ut

08:30 - 09:00

Registrering og enkel frokost

09:00 - 10:30

Regelverket for offentlig anskaffelser ved prosjekt- og anbudssamarbeid

 • Adgangen til samarbeid
 • Ulike måter å innrette samarbeid på
 • Begrensninger og konsekvenser
 • Hvordan leverandører og oppdragsgivere praktisk bør innrette seg

10:30 - 10:45

Pause

10:45 - 11:30

Regelverket for offentlig anskaffelser ved prosjekt- og anbudssamarbeid – forts.

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 14:00

Konkurranserettslig rammeverk for prosjekt- og anbudssamarbeid

 • Rettslig plassering av temaet – krrl. § 10
 • Grensen for lovlig og ulovlig samarbeid
 • Praktiske problemstillinger og hvordan forebygge brudd.
 • Effektivitetsforsvaret og konsekvenser ved brudd

14:00 - 14:15

Pause

14:15 - 15:15

Konkurranserettslig rammeverk for prosjekt- og anbudssamarbeid – forts.

15:15 - 15:30

Pause

15:30 - 16:00

Oppsummering

 • Ole Kvåle

  Advokat

  Advokatfirmaet Grette AS

  Ole har mer enn 10 års erfaring innen offentlige anskaffelser og entrepriserett. Han har som advokat i Grette vært med på å utarbeide konkurransegrunnlag og gjennomføre noen av Norges største anskaffelsesprosjekter. I tillegg har Ole lang praktisk erfaring med å gjennomføre anskaffelser for store offentlige byggherrer som Sporveien og Avinor. Ole har holdt flere kurs innen offentlig anskaffelser og entrepriserett.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Fra fagekspert til suksessfull leder

4. mai–8. juni

Ledelse og utvikling

Endringsledelse i offentlig sektor

2.–3. juni
Streaming, Nettbasert

Ledelse og utvikling

Retorikk