27. mai
kl. 09:00–16:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Dette kurset gir deg essensiell kunnskap om prosedyrene «konkurranse med forhandling» og «konkurransepreget dialog».

Meld meg på

Etter endringene i regelverket om anskaffelser i 2017 opplever både leverandører og oppdragsgivere et økende ønske om å benytte prosedyrene «konkurranse med forhandling» og «konkurransepreget dialog».

Selv om terskelen for å benytte prosedyrene rettslig sett er blitt redusert, er det mange som kvier seg for å gjennomføre en anskaffelse på en slik måte. I mange tilfeller skyldes dette manglende eller uriktig kunnskap om prosedyrene og det handlingsrom de gir både oppdragsgiver og leverandør.

Covid-19

Tekna inngår kun avtaler med møtelokaler der det leves opp til de en hvert tid gjeldende smittevernsreglene og veilendningene. Dersom det ikke lar seg gjøre å gjennomføre kurset ved oppmøte, vil kurset gjennomføres digitalt.

Hva får du ut av kurset?

På dette kurset får deltakerne en grundig innføring i de to prosedyrene. Denne innføringen inkluderer både de formelle rammene, samt mer praktiske råd for gjennomføring av og deltakelse i disse prosedyrene. Foreleserne har omfattende erfaring fra begge prosedyrer.

Etter endt kurs vil du ha en god forståelse for hva de to prosedyrene omfatter, herunder hvilke fordeler og utfordringer de kan gi. Dette vil igjen kunne bidra til et mer kvalifisert svar på spørsmålene: Er mitt prosjekt egnet for konkurransepreget dialog? Bør mitt firma delta i en konkurranse med forhandling?

Sentrale temaer

Bruk av konkurranse med forhandling

 • Kvalifikasjonskrav og utvelgelseskriterier
 • Tildelingskriterier når man skal forhandle - det handler om mer enn pris
 • Praktisk gjennomføring av forhandlinger, hva/hva/hvor

Bruk av konkurransepreget dialog

 • Kvalifikasjonskrav og utvelgelseskriterier
 • Konkurransegrunnlaget når man skal gjennomføre en dialog - hva kan endres?
 • Praktisk gjennomføring av dialogen, varighet og deltakere

Kontraheringsmetodikk

 • Hvilken betydning kontraktsvalget har for valget av prosedyre
 • Andre premisser som kan påvirke valget av prosedyre

Målgruppe

Dette kurset passer for deg som er leverandør som deltar i offentlige anbudskonkurranser, er oppdragsgiver og foretar innkjøp, samt innkjøpsrådgivere og juridiske rådgivere.

Kurset egner seg særlig for deg som allerede har noe kjennskap til regelverket da du vil få mange praktiske og nyttige tips.

Skriv ut

08:30

Registrering

09:00

Kan vi snakke sammen?

Introduksjon av prosedyrene: Konkurranse med forhandling og konkurransepreget dialog.

10:00

Pause

10:15

Strategier og kvalifikasjonskrav

Kontraktstrategi og anskaffelsesstrategi

 • Har kontrakten noe å si for prosedyrevalget?

Kvalifikasjonskrav og utvelgelseskriterier

 • Hvem skal få delta i forhandlingene eller dialogen?

11:30

Lunsj

12:30

Dialogen i konkurransepreget dialog

13:00

Pause

13:15

Gjennomføring av forhandlinger

14:00

Pause

14:15

Forhandling og gjennomføring

Dialog og forhandlingsstrategi

 • Hvem er du i dialog eller forhandlingsfasen?

Planlegging, gjennomføring og avslutning

 • Hvordan lykkes med god dialog

15:00

Pause

15:15

Hva er rett prosedyre?

Identifisering av rett prosedyre for ditt prosjekt?

15:45

Oppsummering av dagen - Hva gjør du neste gang?

16:00

Avslutning

 • Kaj Marsh Duesund

  Senioradvokat

  Advokatfirmaet Grette AS

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Karriere og utvikling i endringstider

15. mars
kl. 13:30–15:00
Streaming, Nettbasert

Ledelse og utvikling

Det skjulte arbeidsmarkedet

23. mars
kl. 09:30–11:00
Streaming, Nettbasert

Ledelse og utvikling

Generalforsamling FTU 2021

8. apr.
kl. 16:00–18:00
Streaming, Nettbasert