Dette er Teknas innføring i offentlige anskaffelser. Her får du en grundig gjennomgang av regelverket, med særlig fokus på trender og de siste endringene.

Meld meg på

Anskaffelsesregelverket kan for mange virke omfattende og uhåndgripelig, men slik trenger det ikke å være! I dette kurset gis det en grundig gjennomgang av regelverket, der alle sidene av en anskaffelse gjennomgås. Kurset gir deltakerne en god og praktisk forståelse av regelverket – fra A til Å!

Sentrale tema

Kurset har et tydelig fokus på praktiske eksempler og problemstillinger, - fra planleggingen av en anskaffelse til kontrakt er inngått. Kurset vil styrke din kunnskap slik at du enklere finner svar på spørsmål som:

 • Hvilken prosedyre passer mitt prosjekt?
 • Hva kan jeg som leverandør, dele av informasjon til oppdragsgiver?
 • Hva skal egentlig til for å vinne en konkurranse?

Du lærer:

 • Kontrakts – og anskaffelsesstrategi, hva passer din anskaffelse?
 • Markedsdialog og planlegging av en anskaffelse
 • Kvalifikasjonskrav – settes listen for høyt eller for lavt?
 • Tildelingskriterier – hvordan velge det beste tilbudet
 • Forhandle eller ikke forhandle – muligheten for dialog i offentlige anskaffelser
 • Oppfølging av kontrakter inngått etter anskaffelsesregelverket

Målgruppe

Dette kurset passer for deg som er leverandør, som jevnlig eller sporadisk deltar i offentlige anbudskonkurranser, er oppdragsgiver og foretar innkjøp eller innkjøpsrådgivere og juridiske rådgivere.

Kurset egner seg for deg som allerede har kjennskap til regelverket da du vil få mange praktiske og nyttige tips, men passer også som en god introduksjon til regelverket.

Sagt om kurset og kursholder

 • Det beste kurset om offentlige anskaffelser jeg har vært med på. Takk!
 • Svært kunnskapsrikt og inspirerende. Helt suveren i å formidle noe som i utgangspunktet kan være tørt stoff. Meget engasjerende.
 • Særdeles faglig dyktig og svært god innsikt i fagområdet.
  Kilde: evaluering fra kurset høsten 2016
Skriv ut

Første dag

10.45

Anskaffelsesregelverket: Hvorfor har vi et slikt regelverk?

12.00

Planlegging og gjennomføring av anskaffelser

13.00

Lunsj

14.00

Kunngjøring

15.00

Kvalifikasjonskrav - krav til leverandørene

16.00

Tildelingskriterier og evaluering

Andre dag

10.00

Avklaring og avvisning, håndtering av avvik

11.00

Avslutning av konkurransen

12.00

Forhandlinger og konkurransepreget dialog

13.00

Lunsj

14.00

Kort om rammeavtaler

15.00

Endring av kontrakt

16.00

Oppsummering og praktiske tips til neste konkurranse

 • Kaj Marsh Duesund

  Partner

  Advokatfirmaet Grette AS

  Kaj har gjennom 14 år opparbeidet seg en unik spisskompetanse innen anskaffelsesrett og kontraktsrett, med omfattende erfaring fra alt fra Norges største veiprosjekter til en rekke større og mindre anskaffelser i flere ulike bransjer. God bransjeforståelse sammen med evnen til å forstå og identifisere partenes behov er en av Kajs store styrker som advokat og juridisk rådgiver. Kaj er en hyppig benyttet kursholder hos TEKNA, og får svært gode tilbakemeldinger på både fremstillingsevner og innhold i sine kurs.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: