19.–20. okt.

Dette er Teknas innføring i offentlige anskaffelser. Her får du en grundig gjennomgang av regelverket, med særlig fokus på trender og de siste endringene.

Meld meg på

Anskaffelsesregelverket kan for mange virke omfattende og uhåndgripelig, men slik trenger det ikke å være! I dette kurset gis det en grundig gjennomgang av regelverket, der alle sidene av en anskaffelse gjennomgås. Kurset gir deltakerne en god og praktisk forståelse av regelverket – fra A til Å!

Sentrale tema

Kurset har et tydelig fokus på praktiske eksempler og problemstillinger, - fra planleggingen av en anskaffelse til kontrakt er inngått. Kurset vil styrke din kunnskap slik at du enklere finner svar på spørsmål som:

 • Hvilken prosedyre passer mitt prosjekt?
 • Hva kan jeg som leverandør, dele av informasjon til oppdragsgiver?
 • Hva skal egentlig til for å vinne en konkurranse?

Du lærer:

 • Kontrakts – og anskaffelsesstrategi, hva passer din anskaffelse?
 • Markedsdialog og planlegging av en anskaffelse
 • Kvalifikasjonskrav – settes listen for høyt eller for lavt?
 • Tildelingskriterier – hvordan velge det beste tilbudet
 • Forhandle eller ikke forhandle – muligheten for dialog i offentlige anskaffelser
 • Oppfølging av kontrakter inngått etter anskaffelsesregelverket

Målgruppe

Dette kurset passer for deg som er leverandør, som jevnlig eller sporadisk deltar i offentlige anbudskonkurranser, er oppdragsgiver og foretar innkjøp eller innkjøpsrådgivere og juridiske rådgivere.

Kurset egner seg for deg som allerede har kjennskap til regelverket da du vil få mange praktiske og nyttige tips, men passer også som en god introduksjon til regelverket.

Sagt om kurset og kursholder

 • Det beste kurset om offentlige anskaffelser jeg har vært med på. Takk!
 • Svært kunnskapsrikt og inspirerende. Helt suveren i å formidle noe som i utgangspunktet kan være tørt stoff. Meget engasjerende.
 • Særdeles faglig dyktig og svært god innsikt i fagområdet.
  Kilde: evaluering fra kurset høsten 2016
Skriv ut

Første dag: 19. oktober

09.45

Anskaffelsesregelverket: Hvorfor har vi et slikt regelverk?

11.00

Planlegging og gjennomføring av anskaffelser

12.00

Lunsj

13.00

Kunngjøring

14.00

Kvalifikasjonskrav - krav til leverandørene

15.00

Tildelingskriterier og evaluering

Andre dag: 20. oktober

09.00

Avklaring og avvisning, håndtering av avvik

10.00

Avslutning av konkurransen

11.00

Forhandlinger og konkurransepreget dialog

12.00

Lunsj

13.00

Kort om rammeavtaler

14.00

Endring av kontrakt

15.00

Oppsummering og praktiske tips til neste konkurranse

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: