5.–6. mars 2018

Sikre deg en god innføring i de nye reglene for offentlige anskaffelser.

Meld meg på

1. januar 2017 trådte den nye anskaffelsesloven med tilhørende nye forskrifter i kraft

Dette er hittil den største endringen av regelverket for offentlige anskaffelser for Norges del. Hovedfokuset har vært å forenkle regelverket og harmonisere reglene med den europeiske anbudsretten. Det store spørsmålet er om regelverket nå egentlig er forenklet, eller om nye fallgruver har dukket opp for både oppdragsgivere og leverandører?

Om kurset

Tekna tilbyr et todagerskurs hvor du får en grundig gjennomgang av regelverket om offentlige anskaffelser med fokus på de endringene som er vedtatt og som snart vil tre i kraft. Kurset vil også gi praktiske råd og tips til hvordan oppdragsgivere og leverandører bør forholde seg til det nye anskaffelsesregelverket. I det nye regelverket åpnes det opp for en betydelig utvidelse av adgang til å bruke forhandlinger, og i tillegg innføres det helt nye prosedyrer og kontraktsformer.

Sentrale temaer

 • Endringer i anskaffelsesregelverket – ny lov og nye forskrifter
 • Ny konkurranseform: Tilbudskonkurranse
 • Kvalifikasjonskrav – når er leverandøren god nok til å være i konkurransen?
 • Forhandle eller ikke forhandle?
 • Nye avvisningsbestemmelser
 • Tildelingskriterier og evaluering av tilbud – hvordan velge det beste tilbudet?
 • Klagemuligheter og klagehåndtering
 • Endringer i kontrakt etter kontraktsinngåelse

Målgruppe

Dette kurset passer for deg som er leverandør som jevnlig eller sporadisk deltar i offentlige anbudskonkurranser, er oppdragsgiver og foretar innkjøp eller innkjøpsrådgivere og juridiske rådgivere.

Kurset egner seg for deg som allerede har kjennskap til regelverket da du vil få mange praktiske og nyttige tips, men passer også som en god introduksjon til regelverket.

Sagt om kurset og kursholder

 • Det beste kurset om offentlige anskaffelser jeg har vært med på. Takk!
 • Svært kunnskapsrikt og inspirerende. Helt suveren i å formidle noe som i utgangspunktet kan være tørt stoff. Meget engasjerende.
 • Særdeles faglig dyktig og svært god innsikt i fagområdet.
  Kilde: evaluering fra kurset høsten 2016
Skriv ut

Dag 1

09:00 - 09:30

Registrering med lett frokostservering

09:30

Introduksjon til kursholder og formål med kurs

09:45

Innledende del

 • Anskaffelsesregelverket – ny lov og nye forskrifter, men er alt nytt?
 • Overordnet gjennomgang av de sentrale endringene i regelverket
 • Krav om bruk av elektronisk kommunikasjon

10:45

Pause

11:00

Planlegging og gjennomføring av anskaffelser

 • Dialog med markedet
 • Bruk av rådgivere
 • Konkurransegrunnlag – hva skal anskaffes?
 • Prosedyrer

12:00

Lunsj

13:00

Planlegging og gjennomføring av anskaffelser – forts.

 • Kunngjøringsplikt og unntak
 • Kvalifisering av leverandører

13:45

Pause

14:00

Planlegging og gjennomføring av anskaffelser – forts.

 • Avvisning av leverandør – formalfeil, forhold ved leverandøren
 • Innføring av EUs egenerklæringsskjema
 • Kvalifikasjonsordning – alternativ til kunngjøring i Doffin/TED

14:45

Pause

15:00

Tildelingskriterier – hvordan velge det beste tilbudet?

 • Laveste pris, laveste kostnad, beste forhold mellom pris og kvalitet
 • Forholdet til kvalifikasjonskrav

15:45

Pause

16:00

Evaluering og tildeling

 • Evalueringsmodeller
 • Tildeling – begrunnelse og karensperiode

16:30

Avslutning

Dag 2

09:00

Avvisning av tilbud – kan- og skal regler

 • Avvisning av tilbud – formalfeil, forhold ved tilbudet

10:00

Pause

10:15

Håndtering av avvik i tilbudet

 • Avklare eller avvise?

11:00

Pause

11:15

Den formelle avslutningen av konkurransen og håndtering av klager

 • Håndtering av klager og rettslige skritt
 • Avlysning av konkurransen
 • Protokoll og oppbevaring av dokumentasjon

12:00

Lunsj

13:00

Bruk av forhandlinger og konkurransepreget dialog

 • Konkurranse med forhandling – vilkår, utvelgelse til forhandlinger
 • Kravet til reelle forhandlinger – hva skal og kan oppdragsgiver gi informasjon om?
 • Konkurransepreget dialog
 • Nytt: Konkurranse om innovasjonspartnerskap

13:45

Pause

14:00

Bruk av forhandlinger og konkurransepreget dialog – forts.

14:30

Kontraktsfasen

 • Bruk av rammeavtaler
 • Endringer av inngåtte kontrakter

15:00

Pause

15:15

Praktiske tips

 • Anskaffelsesstrategi
 • Best value procurement (BVP) og andre prosjektmetoder
 • Sentrale interne rutiner
 • Leverandørutvikling

16:00

Avslutning og oppsummering

 • Jørgen Aardalsbakke

  Advokatfirmaet Grette DA

  Jørgen Aardalsbakke er advokat og partner i Advokatfirmaet Grette, der han blant annet jobber med offentlige anskaffelser, kontrakts- og entrepriserett.

  Tidligere har han jobbet som seniorrådgiver i Statens vegvesen Vegdirektoratet, med blant annet fagansvar innenfor kontrakts-/entrepriserett og offentlige anskaffelser.

  Han har videre vært medlem av lovutvalg om håndhevelsessystemet i regelverket om offentlige anskaffelser (Håndhevelsesutvalget – NOU 2010:2) og er en meget erfaren kurs- og foredragsholder innen offentlige anskaffelser og kontraktsrett.