7. juni
kl. 12:00–15:45
Microsoft Teams, Nettbasert

Status og forskning på området.

Meld meg på

Fagtreffet arrangeres i regi av Norsk Vannforening

Norge har hatt et stort fokus på legionellaforebyggende arbeid helt siden det første store utbruddet i Stavanger i 2001. Etter et omfattende utbrudd i Sarpsborg/Fredrikstad i 2005, med flere dødsfall, ble Forskrift for miljørettet helsevern utvidet med et eget underkapittel om forebygging av legionellasmitte. Lovverket stiller blant annet krav om risikokartlegging av innretninger og vannfordelingsnett som kan spre smitte, som grunnlag for forebyggende tiltak. Arbeidet med Legionella inkluderer mange faggrupper. Kurs og møter inneholder mye engasjement og diskusjoner rundt effekt av metoder og utførelse av ulike tiltak, og denne diskusjonen vil nok ikke avta når EUs drikkevannsdirektiv nå har satt Legionella på dagsorden. Kommunene i Norge legger daglig ned mye arbeid relatert til Legionella med hensyn på alle byggene de har ansvar for. Hvordan vil implementeringen av Legionella i EUs-drikkevannsdirektiv påvirke kommunene?

Ansvarlige komitémedlemmer: Vidar Lund (Folkehelseinstituttet) og Kristin Kjøglum (Oslo kommune, Oslo kommune, Vann og avløpsetaten)

Streaminglenke tilsendes påmeldte.

Vil du bli medlem i Norsk vannforening? Meld deg på her Norsk Vannforening

Skriv ut

Velkommen

Vidar Lund (Folkehelseinstituttet)

1. Hvordan er legionellasituasjonen i Norge per i dag – Forekomst, regelverk og oppfølging

Fredrik Jordhøy (Folkehelseinstituttet)

2. Hva er bakgrunnen for at EU har innført Legionella som ny parameter for drikkevann

  • og hva vil dette i praksis bety for norske kommuner?

Anders Bekkelund (Mattilsynet)

3. Hvordan utføres tilsynet i kommunene i dag?

  • Vil det påvirkes av at det blir satt krav og grenseverdi til Legionella i Drikkevannsforskriften?

• Ingvill Marie Moen-Jeppesen (Miljø- og byutviklingsetaten, Fredrikstad kommune) • NN Stavanger (Rogaland brann og redningsetat)

Benstrekk

4. Hvordan har koronapandemien påvirket oppfølgingen av legionellatiltakene i kommunen?

Lill Monica Frisk (Trondheim eiendom)

5. Er det fortsatt behov for bedre kunnskap om hvordan man skal forebygge legionellasmitte?

• Resultater fra en undersøkelse av legionellaforekomst og forebyggende metoder ved undervisningsbyggs eiendommer i Oslo. Gunnar Slinning Østad (Undervisningsbygg, Oslo kommune) • Undersøkelse av legionellaforebygging ved norske sykehus og sykehjem. Line Ø. Angeloff (Folkehelseinstituttet) • Demonstrating the Effectiveness of Flushing for Reducing the Levels of Legionella in Service Lines and Premise Plumbing. Cynthia Hallé (NTNU) • Kan ekstern byggevirksomhet/vegarbeid påvirke legionellavekst i nærliggende interne ledningsnett? Lisbeth B. Blengsli (B&B Consult, Ålesund)

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Ønsker du å bli medlem? Se her

 

 

 

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Verdens vanndag 2021

22. mars
kl. 09:00–12:20
Streaming, Nettbasert

Miljø- og biovitenskap

Norsk algekonferanse 2021

5. mai
kl. 09:00–16:00

Miljø- og biovitenskap

Frisk Fisk 2022