17. nov.
kl. 11.00–12.00
Microsoft Teams, Nettbasert

Tekna bygg og anlegg inviterer til lunsjmøte der vi setter fokus på status og tanker vedørende nyskapning og innovasjon.

Meld meg på

Beskrivelse

Nyskaping og innovasjon er en forutsetning for å videreutvikle byggenæringen og skape grunnlag for nye materialer og tekniske løsninger, redusere klimafotavtrykk og et grønt skifte.

Innovasjoner skjer både i enkeltbedrifter og i samvirke mellom bedrifter og forskningsmiljøer. En framtidsrettet og relevant utdanning og kunnskapsmiljøer med riktig kompetanse er forutsetninger for å muliggjøre dette.

Byggenæringen er kanskje ikke den mest innovative, men nyskaping, skjer i de fleste tilfellene, ved at nye metoder og arbeidsmåter blir tatt i bruk for å gi økt effektivitet i byggeprosesser, lavere energiforbruk og bedre FDV.

Samtidig utvikles nye materialer, teknologier og byggemetoder som bidrar til innovasjon i bransjen. Offentlig støtte til forskning og innovasjonstiltak er nødvendig for å få til dette.

Vi vil i møtet belyse hvordan innovasjon innenfor bygg og anlegg kan styrkes fremover særlig med vekt på grønn omstilling.

Mer om relevant forskning innenfor bransjen kan du lese om her

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Åpent faglig møte Østfold

Bygg, anlegg og eiendom

Anskaffelse av entreprisekontrakter

18. okt.
kl. 09.00–16.00