4. des.
kl. 12:00–15:30

Det tas stadig i bruk nye materialer i vannledningsnettet, blant annet ulike plastforbindelser. Vet vi nok om mulige helseeffektene?

Meld meg på

Beskrivelse

Materialer som brukes i vannledninger, og andre materialer i kontakt med drikkevann, skal ifølge drikkevannsforskriften ikke avgi stoffer som redusere kvaliteten på drikkevannet. Per i dag finnes det ingen norsk godkjenningsordning for dette, og vannverkene forholder seg til at leverandørene oppfyller internasjonale standarder.

Det tas stadig i bruk nye materialer i vannledningsnettet, spesielt ved rehabilitering, blant annet ulike plastforbindelser.

  • Vet vi nok om disse nye materialene?
  • Kan de ha innvirkning på drikkevannskvaliteten, på kort og lang sikt?
  • Og eventuelt hvilke helseeffekter kan inntak av slike utlekkingsstoffer ha?

Dette er noen av de spørsmålene som vi håper å få svar på i løpet av dette fagtreffet.

Finn frem:

Kronprinsensgate 17, Oslo, Møterom Darwin

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Lyst å bli kjent med rognkjeksa?

27. okt.
kl. 14:00–15:30

Miljø- og biovitenskap

Akuttutslipp av olje og farlige kjemikalier

30. okt.
kl. 12:00–15:30

Environment and life science

Are YOU Biotek