26. aug.
kl. 11:00–12:30
Microsoft Teams, Nettbasert

Byggenæringen anklages blant annet av Arkitekturopprøret for å være lite kreativ og fremtidsrettet ved nybygg, noe som resulterer i grå og kjedelige byrom som ikke blir gode steder å bo og være. Hva mener arkitektene? Hvilke trender ser vi i nye prosjekter og i markedet nå? Ser vi starten på en endring i tankesettet til utbyggere og byplanleggere?

Meld meg på

Delta på dette lunsjseminaret og hør disse innleggene:

Hvordan unngå forflating av arkitekturen for nybygg og ved byutvikling?
Audun Engh, Arkitekturopprøret

Tar vi nok hensyn til nabolag og byrommene ved byutvikling og boligbygging?
Christian Pagh, Oslo Arkitekturtriennale

Nye trender og hva etterspørres i dagens byggeprosjekter sett fra arkitektenes ståsted?
Grethe Haugland, Link Arkitektur

Rehabilitering og ombygging som del av arkitekturen - Telegrafbygget
Eskild Andersen, Nordic – Office Architecture

Skriv ut

11:00 - 11:05

Velkommen - praktisk informasjon, litt om Tekna

Tor B Mosland, Tekna

11:05 - 11:25

Hvordan unngå forflating av arkitekturen for nybygg og ved byutvikling?

Audun Engh, Arkitekturopprøret

11:25 - 11:45

Tar vi nok hensyn til nabolag og byrommene ved byutvikling og boligbygging?

Christian Pagh, Oslo Arkitekturtriennale

11:45 - 12:10

Nye trender og hva etterspørres i dagens byggeprosjekter sett fra arkitektenes ståsted?

Grethe Haugland, Link Arkitektur

12:10 - 12:30

Rehabilitering og ombygging som del av arkitekturen - Telegrafbygget

Eskild Andersen, Nordic – Office Architecture

Oppsummering - avslutning

Tor B Mosland, Tekna

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll

Bygg, anlegg og eiendom

BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

30. aug.
kl. 09:30–16:30