Norsk Betongdag 2021 er den 50. i rekken! Benytt anledningen til endelig igjen å møte bransjekollegaer for faglig oppdatering! Programmet er innholdsrikt og du inviteres til et blikk både på nåtiden og fremtiden samt en liten historisk titt i bakspeilet. Meld deg på i dag for å sikre deg plass!

Meld meg på

Dette er betongbransjens årlige møteplass der du får faglig oppdatering og har mulighet til å knytte kontakt med andre innen din bransje.

Etter en lang periode uten fysiske møteplasser har vi tro på at vi endelig kan møte bransjekollegaer for faglig og sosial oppdatering. På Clarion Hotel & Congress i Trondheim ligger forholdene optimalt til rette for en vellykket konferanse og vi håper så mange som mulig benytter anledningen til endelig å møtes.

Vi inviterer til eksursjon å onsdag ettermiddag før vi i samlet tropp får med oss Samfundet og UKA onsdag kveld!

Programmet torsdag omfatter interessante foredrag under programpostene
BETONG DE SISTE 50 ÅR, BETONG I DAG, FREMTIDENS BETONG og HVA SKJER I BETONGVERDENEN?
Det blir også festmiddag!

Fredagens program er viet til emnet SIRKULÆRØKONOMI I BETONGBRANSJEN.

Sjekk hele programmet under fanen PROGRAM

Husk at det er mulig å booke utstillinger i vrimleområdet!

Meld deg på i dag og sikre din plass! Nå tør vi endelig å tro på at det blir mulig å møtes i oktober!

Skriv ut

Onsdag 20. oktober

13:00 EKSKURSJON

16:00 Retur til hotellet

17:30 - 19:30 UKE Revyen 2021 - Dørene åpner kl. 17:00

Torsdag 21. oktober

09:00 - 09:15 Åpning
Cecilie Hagby/Andreas Sjaastad

BETONG GJENNOM DE SISTE 50 ÅR

09:15 – 09:45 Betongdagen 50 år!
Historisk foredrag om tema og fokusområder gjennom tidene.
Tor Ole Olsen Dr. techn. Olav Olsen

09.45-10.05 Betong i nasjonale turistveier
Film & foredrag
Vetle Houg, Byggutengrenser

10.05-10.25 Utvikling av bruer siste 50 år
Lise Bathen, Statens vegvesen

10:25 - 10:45 PAUSE

Møteleder: Cecilie Hagby, Norsk Betongforening

BETONG I DAG

10:45 - 11:05 Nye SUS, Norges Største Byggeplass-
En byggeplass med alt fra glider, tungbetong, plattendekker, hulldekker og bubbledecker.
Maren-Iren Kvia, Kruse Smith

11:05 - 11:25 Nye Varoddbrua
Bård Kimestad, Byggeleder bru, Statens vegvesen

11.25-12.00 Krux innovasjonssenter, Oppdal
Presentasjon fra PIR II, Consto og Contiga

12.00-13.00 LUNSJ

Møteleder: Cecilie Hagby, Norsk Betongforening

FREMTIDENS BETONG

13.00 – 13.20 Nytt verktøy for betongproporsjonering med knust sand: Resultater fra MiKS prosjektet
Rolands Cepuritis, NTNU/Norcem

13.20-14.00 Newcem og Futurecem+ tilpasninger i NSEN 206
Nye sementer på vei- hva er nytt? Hvordan henger regelverket med?
Berit Gudding Petersen, Unicon/Cementir, Knut Kjellsen, Norcem og Hauke Burkart, Standard Norge

14.10-14.30 Aluminiumsarmering-
Resultater fra FoU-prosjektet DARE2C og veien videre
Harald Justnes, SINTEF og Grete Hjetland, Hydro

14.30-14.50 BioCrete- Karbonnøytral betong
Bjørn Ole Rasmussen, Conform og Sverre Smeplass, Skanska


14.50-15.10 Geopolymerbetong – mer enn bare lavt CO2-utslipp
Ole Garborg Østrem, Saferock og Stian Alessandro, Snøhetta

Møteleder: Tor Arne Martius-Hammer SINTEF

HVA SKJER I BETONGVERDENEN

15.10-15.30 Endringer i regelverk for brubetong – vegnormal N400 Bruprosjektering
Øyvind Bjøntegard, Statens vegvesen

15:30 - 15:45 Pause

15:45 – 16:05 Fiberarmering i bærende konstruksjoner
Resultat fra fullskalatest, erfaring med teknisk godkjenning og erfaring med NB38
Steinar Trygstad, Dr. ing. Steinar Trygstad AS

16.05-16.20 SUPERCON Bestemmelse og modellering av rissutvikling og vanntransport i fiberarmert sprøytebetong
Anja Klausen, Nicholas Trussell og Stefan Jacobsen NTNU
16.20-16.35 Forskning ved NTNU har gitt RILEM’s L’Hermite-medalje
Klaartje De Weerdt, NTNU

16.35-16.45 Benstrekk

Møteleder: Vetle Houg, Byggutengrenser

PRISUTDELING

16.45 - 17:15 Prisutdeling
Styreleder i Norsk Betongforening Andreas Sjaastad

17:15 Slutt for dagen

FESTMIDDAG

18:00 YBN møtes

19:00 Aperitiff

19:30 Festmiddag

Fredag 22. oktober

SIRKULÆRØKONOMI I BETONGBRANSJEN

09.00-09.30 Resirkulert tilslag i betong- Når avfallsselskap blir til tilslagsprodusent
Resultater av prøvestøp og prøveproduksjon
Alf Egil Mathisen, Veidekke, Berit G Petersen, Unicon

09.30-09.50 EarthresQue-Bærekraftig gjenvinning av betong
– et steg mot den sirkulære økonomien
Katrine Eckbo, NGI

09.50-10.10 EPD modul C og D
Scenarier for etterbruk
Anne Rønning, Norsus, Christian Engelsen, SINTEF

10.10-10.20 Veileder i sirkulærøkonomi for betongbransjen
Ny utgivelse fra NB sin miljøkomite under arbeid
Gunrid Kjellmark, SINTEF og Thomas Beck, Mapei

10.20-10.45 PAUSE

10.45-11.05 Rehabilitering og oppgradering – viktigere enn noensinne
-Krever samarbeid
-Hvordan jobber vi med det i SINTEF og Betongklyngen
Bård Arntsen, SINTEF Narvik

11.05- 11.30 Ny Norsk Standard for ombruk av hulldekker etter erfaring fra gjenbruksprosjekt Oslo storbylegevakt
Sverre Smeplass, Skanska

11.30 -11.50 SirkBygg- Hvordan legge til rette for gjenbruk av bygg?
Marit Thyholt, Skanska, prosjektleder SirkBygg

11.50-12.00 Benstrekk

12.00-12.20 Nytt bestandighetskonsept i Eurocode 2
Ny standard-nytt konsept
Steinar Helland

12.20-12.40 SINTEF rehabiliterer fremfor å bygge nytt
Espen Susegg, SINTEF

12.40-13.00 Sprøytebetong med tilslag av gjenvunnede gravemasser
AF gruppen og Stefan Skjæret, Betong Øst

13:00 Slutt for dagen.
Vel hjem!

Møteleder: Berit Gudding Petersen, Unicon

Posterutstillingen vil bli lokalisert i nær tilknytning til møtesalen og er ment å skulle presentere firmaer, produkter og lignende i form av bilder, brosjyremateriell, evt. lettere utstillingselementer med bredde 2 til 3 meter.

Priser:

Kr. 8.500,- + mva for medlemsbedrifter + 1 fullt betalende deltaker

Kr. 10.500,- + mva for bedrifter som ikke er medlem av Norsk Betongforening + 1 fullt betalende deltaker

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Åpent faglig møte Innlandet: Utvikling av bærekraftige betongprodukter

29. sep.
kl. 18:00–20:00
Betong Øst AS avd Hamar, INGEBERG