Norsk Betongdag 2021 er den 50. i rekken! Hold av datoen!

Meld meg på

Dette er betongbransjens årlige møteplass der du får faglig oppdatering og har mulighet til å knytte kontakt med andre innen din bransje. Etter en lang periode uten fysiske møteplasser har vi tro på at vi endelig kan møte bransjekollegaer for faglig og sosial oppdatering. På Clarion Hotel & Congress i Trondheim ligger forholdene optimalt til rette for en vellykket konferanse og vi håper så mange som mulig benytter anledningen til endelig å møtes. Det blir også mulighet for digital deltakelse og dersom smittesituasjonen krever det vil konferansen kunne gjøres heldigital.

Programmet er under utarbeidelse men følgende rammeverk er fastsatt:

Program dag 1, Onsdag 20.10.

Konferansen starter Onsdag etter lunsj med ekskursjon på ettermiddagen og Uka revyen på Samfundet om kvelden.

Program dag 2, Torsdag 21.10.

Torsdag starter selve konferansen og med masse interessante foredrag og spennende prosjektpresentasjoner. Det blir utstillinger i vrimleområdet og det blir festmiddag på kvelden.

Program dag 3, Fredag 22.10.

Konferansen fortsetter med foredrag frem til lunsj.

Så meld deg på i dag og sikre din plass, så krysser vi fingrene for at vi endelig kan se hverandre fysisk!

Posterutstillingen vil bli lokalisert i nær tilknytning til møtesalen og er ment å skulle presentere firmaer, produkter og lignende i form av bilder, brosjyremateriell, evt. lettere utstillingselementer med bredde 2 til 3 meter.

Priser:

Kr. 8.500,- + mva for medlemsbedrifter + 1 fullt betalende deltaker

Kr. 10.500,- + mva for bedrifter som ikke er medlem av Norsk Betongforening + 1 fullt betalende deltaker

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Building and construction

XXIV Nordic Concrete Research Symposium 2021 is postponed

Aug. 17–20

Bygg, anlegg og eiendom

BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

30. aug.
kl. 09:30–16:30