Norsk Betongdag 2018 er den 47. i rekken!

Meld meg på

Nok en gang er det en glede å ønske velkommen til Norsk Betongdag i Oslo den 18. og 19. oktober!

Dette er hele betongbransjens årlige møteplass, med mulighet for faglig oppdatering og sosialt samvær, og vi satser også i år på et spennende og variert program.

Vi starter med konferansen på torsdag 18. oktober, med festmiddag om kvelden, og avslutter med ekskursjon fredag 19. oktober.

Sett av datoen nå!

Posterutstilling:
Kr. 8.500,- + mva for medlemsbedrifter + 1 fullt betalende deltaker

Kr. 10.500,- + mva for bedrifter som ikke er medlem av Norsk Betongforening + 1 fullt betalende deltaker Posterutstillingen vil bli lokalisert i nær tilknytning til møtesalen og er ment å skulle presentere firmaer, produkter og lignende i form av bilder, brosjyremateriell, evt. lettere utstillingselementer med bredde 2 til 3 meter.

Velkommen!

Skriv ut

Torsdag 18. oktober 2018

09:00 - 09:45

Velkommen

 • Aktiviteter i NB siste år
 • Prisutdeling

Eivind Heimdal, styreleder NB

09:45 - 10:20

Kriminalitet i BA

Marianne Dybå Gansmo, Skatteetaten

10:20 - 10:50

Pause

10:50 - 11:30

Regjeringskvartalet/Statsbygg - Materialvalg

Statsbygg

11:30 - 12:00

E4-Forbifart, Stockholm

Jesper Niland, Trafikverket

12:00 - 13:15

Lunsj

Parallelle sesjoner

Sesjon A - RIB

13:15 - 13:45

Eurocode 2

 • Nyheter og diverse
13:45 - 13:55

Pause

13:55 - 14:25

Parametrisk design

-Hva betyr det?

14:25 - 14:35

Pause

14:35 - 15:00

Rogfast

 • Rundkjøring i fjell

Sesjon B - Miljø og diverse

13:15 - 13:45

Mapei prosjekt: Støttet av Innovasjon Norge

 • Miljø/resirkulering
13:45 - 13:55

Pause

13:55 - 14:25

Aluminiumsarmert betong

– Uendelig levetid uten vedlikehold?

14:25 - 14:35

Pause

14:35 - 15:00

Gullhaug Torg – Trippel Zero

 • Konstruksjon og materialvalg

Felles sesjon

15:30 - 16:00

Nye kontrakts- og samarbeidsformer

 • Gigantprosjekt
 • Miljøprofil
 • Lavkarbonbetong

Bjørn Børseth, Nye Veier as

16:00 - 16:20

Tvedestrand-Arendal, E18, Standardisering av Broer, Kulverter

 • Muligheter/begrensninger

Jens Arne Gaupset, AF Gruppen

16:20 - 16:40

Ny by – Ny flyplass

 • Forsknings-, utviklings og innovasjonsmuligheter

Rakel Hunstad, Bodø Kommune

16:40

Slutt for dagen

19:00

Aperitiff

19:30

Festmiddag

Fredag 19. oktober 2018

10:00 - 13:00

Ekskursjon - Sted kommer straks!

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

Koordinatorskolen

15. aug.–18. des.