Norsk Betongdag 2018 er den 47. i rekken!

Meld meg på

Nok en gang er det en glede å ønske velkommen til Norsk Betongdag i Oslo den 18. og 19. oktober!

Dette er hele betongbransjens årlige møteplass, med mulighet for faglig oppdatering og sosialt samvær, og vi satser også i år på et spennende og variert program.

Vi starter med konferansen på torsdag 18. oktober, med festmiddag om kvelden, og avslutter med ekskursjon fredag 19. oktober.

Årets program har mye spennende foredrag, som blant annet:

- Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen
- Materialvalg i Regjeringskvartalet
- Aluminiumsarmert betong – Uendelig levetid uten vedlikehold?
- Nye kontrakts- og samarbeidsformer innen veibygging

For at vi skal få inn mer faglig stoff for en hver smak, så har vi i år valgt å ha to parallelle sesjoner etter lunch, og vi håper at dette vil bidra til å gjøre Norsk Betongdag enda bedre!

Sett av datoen nå!

Posterutstilling:
Kr. 8.500,- + mva for medlemsbedrifter + 1 fullt betalende deltaker

Kr. 10.500,- + mva for bedrifter som ikke er medlem av Norsk Betongforening + 1 fullt betalende deltaker Posterutstillingen vil bli lokalisert i nær tilknytning til møtesalen og er ment å skulle presentere firmaer, produkter og lignende i form av bilder, brosjyremateriell, evt. lettere utstillingselementer med bredde 2 til 3 meter.

Velkommen!

Skriv ut

Torsdag 18. oktober 2018

09:00 - 09:45

Velkommen

 • Aktiviteter i NB siste år
 • Prisutdeling

Eivind Heimdal, styreleder NB

09:45 - 10:20

Kriminalitet i BA

Marianne Dybå Gansmo, Skatteetaten

10:20 - 10:50

Pause

10:50 - 11:30

Regjeringskvartalet/Statsbygg - Materialvalg

Pål Weiby, Statsbygg

11:30 - 12:00

E4-Forbifart, Stockholm

Jesper Niland, Trafikverket

11:30 - 12:45

Lunsj

Parallelle sesjoner

Sesjon A - RIB

13:15 - 13:45

Eurocode 2

 • Nyheter og diverse
  Vivian Meløysund og Steinar Leivestad, Standard Norge
13:45 - 13:55

Pause

13:55 - 14:25

Parametrisk design

-Hva betyr det?
Nathalie Labonnote, SINTEF

14:25 - 14:35

Pause

14:35 - 15:00

Rogfast

 • Rundkjøring i fjell
  Krister Wolden, Norconsult

Sesjon B - Miljø og diverse

13:15 - 13:45

Mapei prosjekt: Støttet av Innovasjon Norge

 • Miljø/resirkulering
  Sven Henrik Norman, Mapei AS
13:45 - 13:55

Pause

13:55 - 14:25

Aluminiumsarmert betong

– Uendelig levetid uten vedlikehold?
Harald Justnes, SINTEF
Linda Therese Wiik, Hydro

14:25 - 14:35

Pause

14:35 - 15:00

Gullhaug Torg – Trippel Zero

 • Konstruksjon og materialvalg
  Henning Fjeldheim, Erlend Norviken
  Sverre Smeplass, Skanska Norge AS

Felles sesjon

15:30 - 16:00

Nye kontrakts- og samarbeidsformer

 • Gigantprosjekt
 • Miljøprofil
 • Lavkarbonbetong

Bjørn Børseth, Nye Veier as

16:00 - 16:20

Tvedestrand-Arendal, E18, Standardisering av Broer, Kulverter

 • Muligheter/begrensninger

Jens Arne Gaupset, AF Gruppen

16:20 - 16:40

Ny by – Ny flyplass

 • Forsknings-, utviklings og innovasjonsmuligheter

Rakel Hunstad, Bodø Kommune

16:40

Slutt for dagen

19:00

Aperitiff

19:30

Festmiddag

Fredag 19. oktober 2018

10:00 - 13:00

Ekskursjon - Nasjonalmuseet

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: