14. okt.
kl. 09:00–16:00

Algekultivering er en næring med stort vekstpotensial og det skjer mye spennende i Norge. Norsk algekonferanse samler bransjen og ser på hvordan vi utvikler industrien og de viktigste utfordringene fra lab til marked.

Meld meg på

Konferansen om utvikling og innovasjon i norsk algeindustri!

Bygg nettverk: Utveksle kompetanse og erfaringer på tvers i bransjen. Her treffer du produsenter, leverandører, FoU, finans, teknologi og forvaltning

Hva skjer på veien til industrialisering? Det jobbes mye med de biologiske, politiske, og teknologiske utfordringene som den norske algeindustrien står ovenfor i dag.

Norsk algekonferanse arrangeres i samarbeid mellom Norwegian Seaweed Association, NCE Blue Legasea, Nofima, Bellona, NORCE, Seaweed Solutions og Tekna Vi ønsker å stake ut en retning for industrialisering i en veldig interessant bransje i vekst.

Melder du deg på før 30. juni får du en unik early bird-rabatt!

Finn fram:

Skriv ut

09:00 - 09:20

Åpning

Fôr i fokus: Mikroalger

09:40 - 10:00

Nye råvarer skaper verdens mest bærekraftige fôrproduksjon

 • Bærekraft og dyrevelferd = ansvarlighet
 • Samarbeid

10:00 - 10:20

Case

TBA

10:20 - 10:40

Folvengaard – en sirkulær økonomisk produksjonsmodell for landbruket?

 • Kan ressursgrunnlaget for norsk landbruk utnyttes bedre med bruk av ny teknologi?
 • Og kan norsk produksjon av mat samtidig bli forenlig med kravene til fremtidige ernæringsråd basert på mindre kjøtt og mer plantekost.

10:40 - 11:00

Pause

X-segment: En håndfull spennende innovasjonsprosjekter

Maritime kolonihager

 • Maritime nyttehaver i Danmark, Norden og i Indre Oslofjord. Oversikt og rammebetingelser.
 • Hvorfor vil vi drive med småskala algedyrking i Indre Oslofjord?
 • Hvorfor bør formidling av taredyrking bli en del av Osloskolens tilbud?
 • Oslo Fjordhages visjon.

Hvordan produkter av norsk tare vil bidra til å realisere en ny Havbruksnæring for Norge

 • Hvordan å komme seg fra prat om potensial til en reell etablering av en verdikjede for tare
 • Tare og sjømatloven- hva skjer?

Cost-effective algae technology to promote circular economy development

 • NIVA’s new microalgae research competence
 • Brief introduction of algae technology as an authentic solution for sustainable development
 • A new case study: our new NFR project working closely with VEAS in the coming 4 years

Suksess gjennom samarbeid?

En ny norsk marin næring er i sin spede start. Kan vi sammen oppnå suksess gjennom samarbeid?

Multiekstraksjon av polysakkarider fra Tare

 • Hva annet enn mat kan kultivert tare brukes til?
 • Er det mulig å hente mer enn alginat ut fra tare?
 • Målet er en balansert bioraffineringsprosess for flere produker.

12:00 - 13:00

Lunsj

Teknologien som forandrer næringen

13:00 - 13:20

Hvordan forskning og entreprenørskap må forenes i skalering av tareproduksjonen

13:20 - 13:40

Hva kan den den dyrkede taren brukes til ?

Foreløpige resultater fra "The Norwegian Seaweed Biorefinery platform".

13:40 - 14:00

Case

TBA

14:00 - 14:30

Pause

Makroalger for enhver smak

14:30 - 14:50

Innlegg v/Ocean Forest

14:50 - 15:10

Innlegg v/Orkla Ocean

TBA

15:10 - 15:30

Makroalger og bærekraft: Pågående arbeid

TBA; Bellona

15:30 - 15:50

Kelp Farming and Urchin Ranching: A partnership to restore ecosystems?

15:50 - 16:10

Muligheter og utfordringer rundt oppstart av taredyrking

 • Hvilke problemer kan oppstå og hvordan sikre en et godt utfall
 • Hvordan kan samarbeid ta næringen videre som helhet
 • Løsninger for utsett av tareliner

Avslutning

 • Finn Lillelund Aachmann

  Professor

  NTNU Inst for Bioteknologi og matvitenskap

  Finn L. Aachmann har siden masterprosjektet fra Aalborg Universitet i Danmark jobbet med NMR spektroskopi som sitt hovedinstrument. Gjennom PhD og Post Doc perioden ved NTNU har han fortsatt utviklingen innen NMR, i tillegg til andre biokjemiske og biofysiske metoder for strukturoppklaring og funksjonell karakterisering av alginat epimeraser og polysakkarider. Samtidig hadde han en nøkkelrolle i å bygge opp NTNU sin node av den norske NMR plattformen, og han leder fortsatt laboratoriet. I NOBIPOL (Norsk biopolymerlaboratorium) har professor Aachmann opparbeidet seg solid erfaring med struktur og funksjonsstudier av både marine og landbaserte polysakkarider og dertil modifiserende enzymer. Som eksempel kan nevnes banebrytende arbeid rundt lytisk polysakkarid mono-oksygenaser (LPMO) i samarbeid med NMBU, via kitin og kitinaser til dybdeforskning på alginat og alginatmodifiserende enzymer i flere store studier av norsk tare. Blant annet leder han Tareplattformen hvor NTNU samarbeider med NMBU, SINTEF, Nofima, og Møreforsk om å utvikle kunnskap til en ung norsk tareindustri. Han leder også NTNU sin del av det SINTEF ledede SFI industriell bioteknologi hvor bioraffinering av norsk tare er et sentralt forskningstema. Aachmann leder også Biopolymer NMR-gruppen som konsentrerer sin aktivitet rundt struktur- og funksjonskarakterisering av polysakkarider, karbohydratmodifiserende enzymer, multidomain-proteiner og biomaterialer.

 • Marit Gjerstad

  Seniorrådgiver

  Det KGL Selskap For Norges Vel

  Marit Gjerstad, ansatt i Norges Vel som har hatt en algesatsing i 10 år. Master i økonomi og ressursforvaltning med akvakultur som profil. Jobbet med næringsutvikling i ulike selskaper og områder de siste 15 år. Bor og jobber i Bergen.

 • Hans Jørgen Hamre

  Lærer

  Hersleb videregående skole

  Utdannet historiker, og har vært aktivist for sosiale og bærekraftige prosjekt i Indre Oslofjord i 20 år. Før drev han med dette på seilbåter og badstuflåter, nå holder han på å etablere en flytende læringsarena som heter Oslo Fjordhage, der elever fra Osloskolen skal få opplæring i energiproduksjon, algedyrking og vertikalt landbruk.

 • Dag Hjelle

  Leder

  Folvengaard

  Dag Hjelle er biolog, lege og spesialist i samfunnsmedisin fra Universitetet i Oslo. Etter klinisk praksis som lege har han vært medisinsk sjef i Forsvaret fra 2003 til 2019 med to år som sanitetssjef. Etter avsluttet tjeneste i Forsvaret har han sammen med et nabogårdsbruk i Stryn utviklet et sirkulær økonomisk produksjonsmodell som blant annet tar i bruk mikroalger til produksjons av proteinrik biomasse. Biomasse som kan brukes både i fôr og mat.

 • Andreas Quale Lavik

  Hatchery manager

  Seaweed Solutions AS

  Andreas har en MSc i marin kystutvikling fra NTNU. Andreas har bred erfaring og er i dag Hatchery manager i Seaweed Energy Solutions, samt bistår i sjøoperasjoner og teknologiutvikling.

 • Michael Li

  Research Manager

  NIVA

  Michael Yan Li is the Research Manager of Microalgae Section, working at the Norwegian Institute for Water Research (NIVA). His current work is to develop strategic plans and lead & provide direction on microalgal research, development and commercialisation programs. Michael has been the Project Leaders in several industrial oriented algae R&D projects, with a research focus on innovative applied biotechnologies and algal value-adding bioproducts (eg., animal feeds, human food, nutraceuticals, and water conditioning agents). His research provides the basis for cost-effective production of microalgal biomass and the platform to value-add to aquaculture, agriculture, mining and other industries. His research goal is to provide advanced technical platforms for accelerating the transition of algae R&D towards commercialisation.

 • Tom Ståle Nordtvedt

  Seniorforsker

  SINTEF Ocean AS

  Tom Ståle Nordtvedt, Seniorforsker ved SINTEF Ocean. 30 års erfaring i SINTEF med forskning på termiske prosesser i matindustri. Har i de siste årene jobbet med tørking og frysing av tare samt er en partner i The Norwegian Seaweed Biorefinery platform.

 • Leonore Olsen

  Gründer

  SJY Seaweed AS

  Leonore har sin bakgrunn fra anvendt forskning, hovedsakelig med fokus på fiskeriteknologi for fiskeflåten i Barentshavet. Leonore er daglig leder og grunnlegger av SJY Seaweed og har hovedansvaret for å utvikle konseptet SJY, og sikre en realisering av vårt formål: en bærekraftig fremtid gjennom vegansk sjømat.

 • Eva Helen Rognskog

  CEO

  Satpos AS

  Eva Helen Rognskog er Adm. Dir. og med-grunder i havteknologiselskapet SATPOS. Hun er en aktiv stemme globalt for å skalere opp tang og tare dyrkingen i Europa og Nord-Amerika, hvor hun er gruppe leder i Raise Awareness i Seaweed for Europe Coalition som jobber med å spre oppmerksomhet rundt tare produksjon i Europa. Hun er i tillegg styremedlem i British-Norwegian Chamber of Commerce, hvor hennes lidenskap og engasjement for havteknologi og havmiljøet blir løftet og hvor alge dyrking blir satt på agendaen.

 • Mette Sørensen

  Dekan, Fakultet for biovitenskap og akvakultur

  Nord universitet

  Mette Sørensen har vært ansatt som professor i akvakultur ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet, siden 2013. Hun er utdannet sivilagronom fra NMBU og har i mer enn 20 år forsket på bærekraftige fôr til laks. De senere årene har hun vært involvert i flere prosjekter med mikroalger som fôringrediens. Sørensen er også prosjektleder i BGINN – blågrønt innovasjonssenter for Nordland og Trøndelag (2019-2022), som skal jobbe for å få opp mer næringsrelevant forskningssamarbeid og innovasjon mellom blå og grønn sektor.

 • Brian Tsuyoshi Takeda

  Founder and CEO

  Urchinomics

  Brian Tsuyoshi Takeda is a global citizen. Born in Japan, raised in Canada, studied in part in Chile, lives in Norway, and works in the Netherlands—he brings unique insights into cultures, people and opportunities to do good. A consummate entrepreneur, he holds a Business Degree from Queen's University, Canada, where he also co-founded Muzi Tea, helping to introduce Matcha green tea to North America. Later as the Marketing Director of Norway Pelagic and Director of Innovation at Kaston, he cultivated numerous innovative ventures including what would then become Urchinomics.

 • Hilde Talseth

  Produksjonsdirektør/ Daglig leder, Hugaas Rugeri AS

  Norsk Kylling AS

  Hilde er utdannet siviløkonom med fordypning i strategi og ledelse ved NHH. Hun har i snart fem år arbeidet i Norsk Kylling i en kombinert stilling som Daglig leder i Hugaas Rugeri AS (datterselskap av Norsk Kylling) og Produksjonsdirektør Norsk Kylling. Hovedansvaret dekker oppstrømmen av Norsk Kyllings verdikjede frem til kyllingen leveres til slakteri (egg import, rugerivirksomhet, direkte ansvarlig for kontrakter og samarbeid/oppfølging med 135 bønder som har leveringsavtaler med oss). Hun har i sin tid hos Norsk kylling ledet flere strategiske prosjekter, som eksempel kan nevnes; Implementering av ny og mer saktevoksende kyllingrase, ulike forbedringsprosjekt i verdikjeden hvor bærekraft, ansvarlighet og effektivitet er førende retningslinjer. I dag har hun hovedfokus på fôrutviklingsprosjektet som ett av deres største og viktigste bærekraftprosjekter, hvor de har som mål å fase ut soya i alt fôr senest innen 2030.

Bærekraftsmål

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Grønn Lean

28.–29. sep.

Miljø- og biovitenskap

Bærekraft i praksis