11. feb. 2021
kl. 10:00–11:30
Streaming, Nettbasert

Norge som energinasjon, med fokus på EU's hydrogenssatsning og Norges rolle.

Meld meg på

Beskrivelse

Norge kan spille en sentral rolle i framtidens energimarked. Som gasseksportør, Europas fornybarbatteri og en grønn energinasjon.

Sammen med Norsk Hydrogenforum, og Norsk Industri inviterer Tekna til et faglig- og debattmøte om Norge som energinasjon, med fokus på hydrogen. EU har lagt frem en ambisiøs strategi som skal gjøre EU verdensledende på hydrogen. Er Norge klare til å være med på den storstilte satsningen på hydrogen, og hvordan kan Norge gjøre seg relevant i EU's energiomlegging?

Åpningsinnlegg om EU’s hydrogensatsning og Norges hydrogensatsning etterfulgt med innlegg fra blant andre Equinor, NEL ASA, Technip FMC, og Norsk Industri.

Debatt etter innlegg


Dette er et samarbeid mellom Tekna Klima, Tekna Olje og gass, Norsk Hydrogenforum og Norsk Industri