1. sep.
kl. 12:00–14:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Webinaret gir innsikt i de utfordringene kraftbransjen og aktører som er avhengig elektrisk kraft, står overfor rundt forsyningssikkerheten ved økt elektrifisering, økt internasjonalisering, økt digitalisering og flere cyberhendelser som samfunnet vårt nå blir utsatt for.

Meld meg på

Henger forsyningssikkerheten med når stadig flere områder i samfunnet vårt elektrifiseres?

I dette seminaret møter du foredragsholdere som på hvert sitt fagfelt vurderer forskjellige forhold som kan påvirke forsyningssikkerheten i kraftbransjen sin økning av elektrifisering og en økning av mer fornybar energi.

Er det mulig å bedre leveransesikkerheten til en lavere kostnad?

Webinaret har et svar på dette som også andre bransjer enn kraftbransjen, kan anvende.

Det kan være utfordrende å forstå trusselbildet for kritisk infrastruktur (KI), inkludert grensesnitt for angrep, sårbarheter, potensielle trusler og tilhørende risikoer.

Hvordan vil et cyberangrep ha betydning for forsyningssikkerheten?

**Målgruppe: operativ drift, vedlikeholdsplanlegging, reinvestering og langtidsinvestering

Webinaret gjennomføres på Teams og du vil få tilsendt en en bekreftelsesmail med Teams - lenke etter at du har meldt deg på.

Ved å delta samtykker du til at andre deltakere i Teams-møtet ser navnet ditt, hører og ser deg hvis du har mikrofonen og kameraet ditt på under møte.

Webinaret blir spilt inn.
Etter arrangementet legges innleggene og videoen ut på hjemmesiden til ESRA og på hjemmesiden til NEF.

WEBINARET ER ET SAMARBEID MELLOM ESRA og Norsk Elektroteknisk Forening (NEF).

**PS: Meld deg inn som personlig medlem av ESRA eller personlig medlem av NEF før du melder deg på og delta gratis på webinaret. (Kryss av for «personlig medlem ESRA eller "personlig medlem av NEF" ved påmeldingen og skriv i feltet "Tilleggsopplysninger" at du nettopp har meldt deg inn i foreningen).

VELKOMMEN TIL ET SPENNENDE WEBINAR.

Finn frem:

Der du er
Skriv ut

1. Velkommen

Bjørn Axel Gran, IFE Digital Systems og styreleder av ESRA

2. Utfordringer av forsyningssikkerheten ved økt elektrifisering

Probabilistisk risikohåndtering av kraftsystem fra operativ drift – til investering. Presentasjonen vil gi innsikt i utfordringer av forsyningssikkerheten som kraftbransjen står over for med økt elektrifisering og mer fornybar energi. Stikkord: - kraftbehovet endres raskere en kraftsystemet noe som utfordrer forsyningssikkerheten og responstiden. - Hvordan drifte og utvikle et kraftsystem med dårligere forsyningssikkerhet?

Arne Brufladt Svendsen, Promaps Technology A/S

3. Utfordringer av forsyningssikkerheten ved økt cybertrussel

  • Det kan være utfordrende å forstå trusselbildet for kritisk infrastruktur (KI), inkludert grensesnitt for angrep, sårbarheter, potensielle trusler og tilhørende risikoer.

  • Hovedleveransen fra NFR-prosjektet CybWin, er en cybersecurity-plattform med fysiske, repliserte og simulerte komponenter av virkelige KIs, med støtte for RAMS verktøy (pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold, sikkerhet), sårbarhetsvurdering, angrepssimulering, hendelsespredikering og respons.

  • Hvordan vil et cyberangrep ha betydning for forsyningssikkerheten?

Siv Hilde Huomb, Statnett) og John Eidar Simensen, IFE

4. Er det mulig å få en bedre leveransesikkerhet til en lavere kostnad?

  • Eksempler på beslutningsgrunnlag for valg av strategi med risikomodeller som hovedingrediens.
  • Helge vil vise hvordan risikometodikk brukes til å både redusere kostnader samt øke sikkerheten samtidig som beslutningstakerne må forstå risikoanalyse, styring av risiko sett i forhold til valg av vedlikeholds-strategi.

  • Innlegget vil demonstrerer hvordan dette er løst for nettselskaper, og gi forslag til hvordan dette kan anvendes i andre bransjer.

Helge Mjølnerød, Wiseline

5. Oppsummering, spørsmål og avslutning

Bjørn Axel Gran, IFE Digital Systems og styreleder av ESRA

Medarrangør

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Forsyningsforskriften

Samferdsel, infrastruktur og areal

Innføring i arealplanlegging