9. jan. 2023
kl. 12.00–15.30

Fagtreffet om renseteknologi og løsninger for både nye anlegg og oppgradering av eksisterende anlegg for å kunne ha nitrogenfjerning.

Meld meg på

Fagtreffet arrangeres i regi av Norsk Vannforening

Fokuset i Norge har vært rensing av fosfor og det er derfor ikke mange renseanlegg i Norge som har krav til nitrogenrensing. Dette har fått konsekvenser for livet i fjorden, spesielt Oslofjorden. Flere av renseanleggene er ikke tilrettelagt for nitrogenrensing og vil få en felles utfordring dersom de får krav om dette.

Du kan velge fysisk eller digitalt deltakelse

Møteleder: Sina Shaddel, Asplan Viak

Vil du bli medlem i Norsk vannforening? Meld deg inn her Norsk Vannforening

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Ønsker du å bli medlem? Se her

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Tekna Bioteks julequiz

14. des.
kl. 19.00–21.00

Environment and life science

BIOPROSP_23

Mar. 14–16 2023
UIT - The Arctic University of Norway