9. jan. 2023
kl. 12.00–15.30

Fagtreffet om renseteknologi og løsninger for både for nye anlegg og oppgradering av eksisterende anlegg for å kunne ha nitrogenfjerning.

Meld meg på

Fagtreffet arrangeres i regi av Norsk Vannforening

Fokuset i Norge har vært rensing av fosfor og det er derfor ikke mange renseanlegg i Norge som har krav til nitrogenrensing. Dette har fått konsekvenser for livet i fjorden, spesielt Oslofjorden. Flere av renseanleggene er ikke tilrettelagt for nitrogenrensing og vil få en felles utfordring dersom de får krav om dette.

Du kan velge fysisk eller digitalt deltakelse.

Vil du bli medlem i Norsk vannforening? Meld deg inn her Norsk Vannforening

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Ønsker du å bli medlem? Se her

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Forsyningsforskriften

13.–14. sep.

Samferdsel, infrastruktur og areal

Rundtur i Toscana med Tekna

24.–30. sep.
Italia

Samferdsel, infrastruktur og areal

Grunnervervsdagene 2022

19.–20. okt.