26. mars
kl. 09:00–16:00

Temadagen og det påfølgende årsmøtet er den viktigste møteplassen for de som er opptatt av olje- og gassmåling på norsk kontinentalsokkel. Her etableres verdifulle kontakter på tvers av selskaper og organisasjoner.

Meld meg på

NFOGMs årlige Temadag henvender seg til alle som arbeider med eller har interesse for fagområdet olje- og gassmåling.

Denne gang vil temadagen omhandle måling av kalde produkter, erfaring fra prosjekter, oppfølging av ultrasoniske målere og Oljedirektoratets nye måleforskrift. Programmet er sammensetning av flere interessante og aktuelle tema for måling i årene fremover. Behovet for dynamisk måling av kalde produkter øker mer og mer, det være seg måling av LNG eller CO2. Bruk av ultrasoniske målere er utbredt. Til tross for mye praktisk erfaring kan ting likevel gå galt. Operatører deler sine erfaringer. Oljedirektoratet vil presentere sine erfaringer etter innføringen av avgift på utslipp av uforbrente hydrokarboner.

Årsmøtet i Norsk Forening for Olje og Gassmåling Årsmøtet i NFOGM følger etter temadagen og starter kl. 16.00. Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun registrerte medlemmer som har stemmerett. Umiddelbart etter årsmøtet blir det enkel middag for NFOGM medlemmer. Se egen avkrysning for dette i påmeldingsskjema. Vi gjør også oppmerksom på at for å kunne benytte seg av medlemsavgift, så må man være registrert medlem i NFOGM innen 1.1.2020.

Vi ønsker med dette alle hjertelig velkommen til årets temadag og årsmøte i NFOGM.

Skriv ut

Torsdag 26. mars

09:00 - 09:55

Registrering og kaffe

09:55 - 10:00

Velkommen

10:00 - 10:30

Coriolis-målere for LNG og gass måling

Roger Pedersen, Gasnor

10:30 - 11:00

LNG Measurement Using Coriolis Mass Flowmeters: Challenges and Solutions

Richard Davison, Krohne

11:00 - 11:20

Pause

11:20 - 11:50

Clamp-on Ultrasoniske målere, Xsens

11:50 - 12:20

Fakkelmåling ved høye hastigheter (utfall av ultralydmåler)

Stian Norndes Thunem, Equinor

12:20 - 13:20

Lunsj

13:20 - 13:50

Tittel på foredrag kommer

Jostein Eide, Equinor

13:50 - 14:20

Tittel på foredrag kommer

NN

14:20 - 14:40

Pause

14:40 - 15:10

10 Innføringen av avgift på utslipp av uforbrente hydrokarboner

Halvard Hedland, Oljedirektoratet

15:10 - 15:30

Informasjon fra NFOGM

16:00 - 16:45

NFOGM Årsmøte

17:00 - 18:00

Middag for NFOGM medlemmer

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: