21. mars
kl. 09:55–16:00

Temadagen henvender seg til alle som arbeider med eller har interesse for fagområdet olje- og gassmåling. Årets temadag vil dekke flere ulike tema med en hovedtyngde i gassanalyse.

Meld meg på

På årets temadag vil vi presentere erfaringer med bruk av gasskromatograf i fakkel og initiale resultat for bruk av hydrogengenerator til gasskromatograf. Vi vil også se nærmere på to nye måleprinsipp for gassanalyse. Videre vil måleløsninger og erfaringer fra Goliat diskuteres og vi vil få et innblikk i hvordan et fremtidsrettet vedlikeholdsprogram av fiskale instrumenter ser ut. Til slutt vil foreningen informere om arbeidet som er gjort med hjemmesiden og arkivet med artikler fra North Sea Flow Measurement Workshop.

Temadagen og det påfølgende årsmøtet er den viktigste møteplassen for de som er opptatt av olje- og gassmåling på norsk kontinentalsokkel. Her etableres verdifulle kontakter på tvers av selskaper og organisasjoner.

Årsmøtet i Norsk Forening for Olje og Gassmåling Årsmøtet i NFOGM følger etter temadagen og starter kl. 16.00. Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun registrerte medlemmer som har stemmerett. Vi ønsker med dette alle hjertelig velkommen til årets temadag og årsmøtet i NFOGM.

Enkel årsmøte-middag for medlemmer. Deltakelse på middagen krever påmelding.

Skriv ut

Torsdag 21. mars

09:00 - 09:55

Registrering og kaffe

09:55 - 10:00

Velkommen

10:00 - 10:30

GC i fakkel

Frode Remi Einarsen , Equinor

10:30 - 11:00

Dobbel fakkelmeter installasjon

Børge Olafsen, Aker BP ASA

11:00 - 11:20

Pause

11:20 - 11:50

Raman Spektroskopi som nytt og enkelt måleprinsipp for olje og gass

Robert Biederbick, Endress+Hauser

11:50 - 12:20

Enkel, rask og pålitelig Multigass analysator – Tunable

Ib-Rune Johansen og Kristian Hovet, Tunable

12:20 - 13:20

Lunsj

13:20 - 13:50

Metering løsninger som danner grunnlag for ressursforvaltning av olje og gass –

Erfaringer fra Goliat

Rolf Skatvedt, Vår Energi

13:50 - 14:20

Kjent teknologi i ny forkledning – EX Hydrogengenerator

Harald Drejer og Trond N. Pedersen, Shell og H2 Supply

14:20 - 14:40

Pause

14:40 - 15:10

Vedlikehold av fiskale instrumenter,

Vidar Langeland, Equinor

15:10 - 15:30

Informasjon fra NFOGM

16:00 - 16:45

NFOGM Årsmøte

17:00 - 18:00

Årsmøte-middag for påmeldte medlemmer

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: