24. sep.
kl. 09:00–11:30
Microsoft Teams, Nettbasert

Velkommen til miniutgave av NFOGM temadag på Teams! Temadagen er den viktigste møteplassen for de som er opptatt av olje-, gass- og utslippsmålinger på norsk kontinentalsokkel. Her etableres verdifulle kontakter på tvers av selskaper og organisasjoner. Dessverre er det utfordringer med å møtes dette året og i den anledning inviterer NFOGM alle medlemmer og andre interesserte til denne digitale miniutgaven av Temadagen.

Meld meg på

Beskrivelse

Denne Temadagen vil omhandle måling av kalde produkter, erfaringer med fakkelmåling ved høye hastigheter, Oljedirektoratets erfaringer med avgift på uforbrente hydrokarboner og hvordan produsenter bør utfordres med å utarbeide entydige og forståelige spesifikasjoner til sine målere.

Vi ønsker med dette alle hjertelig velkommen til årets Temadag som vil bli avholdt på Teams.

De som melder seg på vil, etter påmeldingsfristens utløp, motta egen lenke til Teams-møtet.

Program:

kl 09.00: Fakkelmåling ved høye hastigheter (utfall av ultralydmåler) v/Stian Nordnes Thunem, Equinor

kl 09.30: Innføringen av avgift på utslipp av uforbrente hydrokarboner v/Halvard Hedland, Oljedirektoratet

kl 10.00: Måling av LNG med Coriolis-målere v/Roger Pedersen, Gasnor

kl 10.30: Hvordan gi spesifikasjoner til en strømningsmåler som er både presise og forståelige-Eivind Frøysa, v/Kjell-Eivind Frøysa, Høgskulen på Vestlandet

kl 11.00: Spørsmål/diskusjon

kl 11.30: Slutt

Finn frem:

Teams

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: