30. mars
kl. 09.00–16.00

Velkommen til NFOGM fagdag 2023 i Stavanger!

Meld meg på

Fagdagen og det påfølgende årsmøtet er den viktigste møteplassen for de som er opptatt av strømningsmåling på norsk kontinentalsokkel. Her etableres verdifulle kontakter på tvers av selskaper og organisasjoner.

NFOGMs årlige Fagdag henvender seg til alle som arbeider med eller har interesse for måling av olje, naturgass, hydrogen eller CO2. Denne gang vil temadagen omhandle blant annet prøvetaking, analyser og operasjonelle utfordringer av måle- og allokeringssystemer.

Årsmøtet i Norsk Forening for Olje og Gassmåling Årsmøtet i NFOGM følger etter Fagdagen og starter kl. 15.30. Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun registrerte medlemmer som har stemmerett.

Vi ønsker med dette alle hjertelig velkommen til årets Fagdag og årsmøte i NFOGM.

Skriv ut

Torsdag 30. mars

08.00 - 08.55

Registrering

08.55 - 09.00

Velkommen

09.00 - 09.30

Ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten.

Steinar Vervik og Kristine Stephansen Raunehaug, Oljedirektoratet

09.30 - 10.00

Utfordringer og erfaringer med oppgradering av målesystemet for Jotun FPSO

Tommy Jetmundsen, Vår Energi

10.00 - 10.30

Pause

10.30 - 11.00

Temperaturkorrigering av oljelast (K0-faktorer)

Martin Lillo, Aker BP

11.00 - 11.30

MuFA Multifase analysator

Eirik Åbro, Equinor

11.30 - 12.30

Lunsj

12.30 - 13.00

Vannfraksjonsmåling med clamp-on meter

Kjell-Rune Toftevåg, XSENS

13.00 - 13.30

Prosjekter knyttet til hydrogen og CO2 - status og utfordri

Svein-Erik Losnegård, Gassco

13.30 - 14.00

Pause

14.00 - 14.30

Prøvetaking separator - Hva kan gå galt?

Ole Øiestad, Intertek Westlab

14.30 - 15.00

Analyse av separatorprøver, workflow fra mottak til retur

Hege Nilsen & Mohammad Ghasemi, Stratum Reservoir

15.00 - 15.15

Nytt fra NFOGM

15.30 - 16.00

NFOGM Årsmøte 2023

16.15 - 18.00

Middag for NFOGM-medlemmer

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: