1.–9. sep.
Microsoft Teams, Nettbasert

Dette effektive nettkurset gir deg hands-on læring i hvordan drive en design thinking-prosess med praktiske eksempler fra offentlig sektor.

Meld meg på

Kurset gjennomføres digitalt og er delt opp i tre samlinger: Samling 1 den 1. september fra 9-16 (med gode pauser underveis). Samling 2 og 3 den 7. og 9. sept á 3 ½ time.

Design thinking er etterspurt kompetanse i offentlig sektor når det gjelder å jobbe innovativt for å kunne tilby nye og forbedrede tjenester og helhetlige brukeropplevelser.

Dette effektive nettkurset gir deg en innføring i metoden som en tverrfaglig prosess som kobler design, teknologi og økonomi i et effektivt og virkningsfullt verktøy for å løse komplekse problemstillinger. Det involverer ulike fagområder som tjenestedesign, strategi, gevinstrealisering, teknologi, organisasjonsutvikling og ledelse.

Design thinking er et tankesett, en verktøykasse og en prosess for å komme frem til bedre ideer og løsninger. Den brukes ofte for å utforske og eksperimentere med muligheter, og er utviklet for å løse komplekse problemstillinger med brukeren i fokus. Det kan være utvikling av nye og/eller bedre tjenester, helhetlige opplevelser, prosesser, strategier e.l.

Metoden er utviklet for å løse komplekse problemstillinger som kjennetegnes av en helhetlig tilnærmelse med identifisering av behov, samskaping, involvering, åpenhet og testing; alltid med brukeren i sentrum.

Praktisk kurs

På dette effektive nettkurset legger vi særlig vekt på det praktiske perspektivet – hvordan bruke det du lærer inn i din egen arbeidshverdag. Du får innblikk i både teori og metodikk – men det viktigste er at du lærer gjennom å bruke verktøyene og aktivt jobbe med prosessen.

 • Grunnleggende og praktisk forståelse for design thinking og de ulike fasene. Fokus på å forstå tankesettet, prosessen og grunnleggende verktøy
 • Bedre forståelse for hvordan design thinking kan brukes for å løse komplekse problemstillinger i offentlig sektor – og hjelpe deg til å tenke nytt
 • Hvordan bruke design thinking til å løse problemstillinger knyttet til forskjellige utviklingsoppgaver
 • Praktisk innføring og opplæring i relevante verktøy som Miro
 • Utvikle ferdigheter til å gjennomføre design thinking prosesser og vurdere hensiktsmessige bruk av faser, verktøy og metoder for eksperimentering
 • Matnyttige tips og triks basert på erfaring fra offentlig sektor

Gjennomføring av kurset

Design thinking-kurset er en dynamisk blanding av korte moduler av teori, praktiske øvelser med case, gruppeoppgaver og refleksjon som sikrer god læring. I små grupper vil deltagerne jobbe med praktiske case gjennom de ulike fasene fra brukerbehov som gir innsikt, definere kjernen i problemstillingen, generere ideer og lage prototyper for testing. Det vil bli lagt inn jevnlige pauser underveis.

 • Oppgaver mellom samlingene: Mellom hver samling vil deltagerne få noen praktiske oppgaver for raskt å kunne ta i bruk det de lærer.

 • Dokumentasjon: Kursmateriell i et klikkbart PDF-dokument med linker til kilder og utdypende informasjon. Maler og beskrivelse av de ulike verktøyene.

 • Verktøykasse: I løpet av kurset vil deltagerne lære og praktisere grunnleggende verktøy for hver fase som de kan bruke i eget arbeid.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som ønsker å få en bedre forståelse av hva design thinking er, og hvordan det kan brukes i praksis. Du kan være prosjektleder, designer, ingeniør, fagekspert, teknolog, leder, uansett hvilken sektor i det offentlig du jobber i, det være seg kommunal, stat, fylke, helse, it, infrastruktur etc.

Meld meg på

Se program


Dette kurset arrangeres i samarbeid med Bouvet og fasiliteres av to kursholdere via Microsoft Teams og Miro. Du vil motta lenke for kurset i forkant.

Skriv ut

09.00 - 16.00

Program 1 september (samling 1)

Velkommen og praktisk info

Innledning

 • Bli kjent
 • Hva er Design Thinking?
 • Bakgrunn og historikk
 • Tankesett, innovasjonsprosess og verktøykasse
 • Presentasjon av caset vi skal jobbe med på kurset

Fase 1 Empati

 • Hvordan skaffe innsikt?
 • Ulike metoder for effektivt innsiktsarbeid:
  Observasjon
  Samtaler / intervju
  Kjenne det på kroppen (Immersion)
  Bruk av kvantitativ innsikt og analyser
 • Praktiske øvelser med bruk av viktige grunnleggende verktøy for innsiktsarbeid

08.30 - 12.00

Program 7 september (samling 2)

Fase 2 Definere

 • Hvordan omdanne data, informasjon om til verdifull innsikt?
 • Identifisere smertepunkter og mulighetsrom
 • Hva er det viktigste å prioritere? Hva vil gi størst effekt?
 • Kriterier for valg
 • Tydelig problemstilling (Point of View)
 • Praktiske øvelser med bruk av viktige grunnleggende verktøy for tydeliggjøring av problemstilling

Fase 3 Idegenerering

 • Ulike metoder for idégenerering.
 • Lær enkle grep for å kommunisere bedre visuelt
 • Kriterier for valg av ideer for videre arbeid
 • Praktiske øvelser med bruk av viktige grunnleggende verktøy for idégenerering

08.30 - 12.00

Program 9 september (samling 3)

Fase 4 Prototyping

 • Hva er prototyping?
 • Kraften i iterative prosesser med hyppig prototyping og eksperimentering
 • Ulike metoder og verktøy for prototyping
 • Lage prototype

Fase 5 Testing

 • Hvordan teste?
 • Vi tester for å lære
 • Hva bør testes og når?
 • Ulike metoder for å teste
 • Hvordan tolke og bruke tilbakemeldingen?

Veien videre

 • Hvordan komme raskt i gang med å bruke det du har lært
 • Prioriteringer og handlingsplan
 • Hvordan få gjennomslag internt?
 • Tid for spørsmål og refleksjoner
 • Andreas Louis Riise

  Konsulent

  Bouvet

  Andreas Riise har gjennom fem års casebasert utdanning benyttet designmetodikker i både større og mindre prosjekter. Han har lederbakgrunn fra Forsvaret, en bachelor i ledelse, innovasjon og marked, og en master i digital forretningstransformasjon. Gjennom jobb, engasjement og internship, har Andreas utviklet seg til å bli en strukturert og faglig sterk forretningsutvikler, rådgiver og prosessleder.

  En av Andreas sine styrker er hans metodiske tilnærming og innovative tankesett. Han en brenner for brukerorientert utvikling, og har et engasjement for datadrevet bærekraftsstyring.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: