8. feb.
kl. 12.30–15.00
Microsoft Teams, Nettbasert

Nettkurs for båndbilsjåfører og pumpeoperatører i henhold til kompetansekrav gitt i NS-EN 206 + NA. Nettkurset er et kompetansekurs godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR). Del 1, selvstudiumsdelen skal tas før Del 2 - studiesamling på Microsoft Teams.

Meld meg på

Beskrivelse

DEL 1 SELVSTUDIUM KAN DU ALLEREDE BEGYNNE ETTER DIN PÅMELDING OG MOTTAK AV LENKE TIL KURSMATERIELL.

KURSOPPLEGG TEORETISKE DELEN

  • DEL 1- Nettkurs som du tar i ditt eget tempo bestående av 12 forelesningsmoduler, et kompendium og oppgaver. Estimert gjennomføringstid er 10 timer. DEL 1 skal gjennomføres før DEL 2.
  • DEL 2-Studiesamling, et obligatorisk nettmøte (2 timer via Teams) som du tar sammen med de andre kursdeltakerne.
  • DEL 3 - Digital eksamen. Alle hjelpemidler er tillatt til eksamen. Eksamen er kun for de som deltok på DEL 2.

  • Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen.

  • Skjema med personopplysninger og praksis sendes til kursarrangør senest sammen med eksamensoppgaven. Etter dette sendes skjema til BOR (Betongopplæringsrådet).

  • Kompetansebevis med godkjente klasser sendes ut etter behandling av BOR. Kompetansekravene finner du her.

Kurset er en del av det teoretiske opplæringsprogram som båndbilsjåfører og pumpeoperatører skal ha som angitt i "Forskrift om utførelse av arbeid" § 10-2. "Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr". Kurset dekker kompetansekravene som er angitt i NS-EN 206+NA og de krav som er gitt i Arbeidsmiljøloven og andre forskrifter og bestemmelser. Kurset er utarbeidet av Norsk Betongforening og FABEKO i samarbeid med Arbeidstilsynet.

DEN PRAKTISKE OPPLÆRINGEN

skal skje i egen bedrift, slik at nødvendig praksis oppnås, og opplæring for å betjene maskin/utstyr kommer i tillegg til denne teoretiske opplæringen. Forskrift om utførelse av arbeid (§ 10-4. Krav til utstyrsspesifikk opplæring) krever at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får nødvendig opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret vedkommende skal bruke. Arbeidsgiver skal sørge for at opplæringen tilpasses arbeidsutstyrets art og sikre at arbeidstakeren kan bruke arbeidsutstyret på en forsvarlig måte. Det skal dokumenteres skriftlig hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som har gitt opplæringen og hvem som har fått opplæring.

Målgruppe: Personer som skal dokumentere kompetanse med et tilleggskurs (sikkerhetskurs) som kreves for båndbilsjåfør og pumpeoperatør. Kompetanseklassene BTS for båndbilsjåfør og P0 for pumpeoperatør, kan tildeles når (A0) og (A0S) kurs er bestått og BOR har godkjent dokumentert praksis.

Mål med kurset Deltakerne skal få kunnskaper om bruk og vedlikehold av pumpeutstyr, betongteknologi, transport og levering av fersk betong og få kjennskap til lover, forskrifter og bestemmelser som gjelder for båndbilsjåfør og pumpeoperatør.

Kurspris:

FABEKO-rabatten er for ansatte i firmaer som er medlemmer av FABEKO enten som betongprodusent eller som medlem i pumpegruppen, se her under medlemmer.

Avbestilling:

  • Full kurspris belastes dersom avbestilling skjer etter mottak av kursmateriell fra kursleder (kurset har startet).

  • Ved avbestilling før avbestillingsfristen betales avbestillingsgebyr.

  • Ved avbestilling etter avbestillingsfristen må full kurspris betales.

Kompetansebevis med kompetanseklasse(r):

Søknadskjema (personopplysningsskjema og praksisskjema) for A0S-kurset finner du her. Komplett utfylt og signert skjema av deg og arbeidsgiver sendes til kursleder senest rett etter eksamen (kursslutt). Søknad om kompetanseklasse behandles av Betongopplæringsrådet. Kompetansebevis med godkjent kompetanseklasse(r) sendes ut etter behandling av BOR. Sendte du ikke inn skjema rett etter eksamen, må du sende skjema på mail til bor@tekna.no. Det tilkommer et BOR gebyr for behandlingen av de søknadene som blir godkjente.

NB UTSETTELSE av obligatorisk studiesamling til senere dato pga av lav deltakelse: Det tas forbehold om at det er påmeldt et tilstrekkelig antall deltakere på kurset. En eventuell utsetting med ny dato for studiesamling vil skje dagen etter påmeldingsfristen.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Prosjektering og utførelse av konstruksjoner utstøpt med glideforskaling

18. jan.
kl. 09.00–16.00
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

BIM for anlegg – med fokus på VA

27. jan.
kl. 09.30–16.30
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll