5. nov.
kl. 11:00–17:00

Kurset tar for seg betong med alkalireaktivt tilslag iht Norsk Betongforenings publikasjon nr. 21.

Meld meg på

På dette kurset får du både en innføring i hvordan alkalireaktivt tilslag påvirker betongen, hvordan betong, bindemiddel og tilslag kan testes og hvordan man kan unngå alkalireaksjoner.

Hensikt
I NS-EN 206:2013+NA:2017 punkt NA.5.2.3.5 kreves det at delmaterialer og betongsammensetning skal tilfredsstille kravene i NB 21. Med dette kurset ønsker man å øke kompetansen rundt alkalireaktivitet og gi en bedre forståelse av NB21 – Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag.

Målgruppe
Betong- og tilslagsprodusenter som benytter eller produserer alkalireaktivt tilslag.

Beskrivelse av kurset
Kurset starter med en innføring i hva alkalireaktivitet er og hvorfor dette er så viktig å ta høyde for. Det blir også en gjennomgang av petrografisk analyse av tilslag og en innføring i geologien rundt. Deretter blir det en grundig gjennomgang av NB21-Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag. Til slutt blir det ulike regneeksempler og oppgaver hvor kursdeltageren kan bli kjent med hvordan man blant annet regner ut det totale alkaliinnholdet i betong.

Det oppfordres til å ta med et eksemplar av NB21.

Velkommen!

Skriv ut

11:00 - 12:00

Lunsj

12:00 - 12:30

Innføring i alkalireaktivitet

12:30 - 13:00

Petrografiske analyser og geologi

Pause 25 min

13:25 - 14:10

Gjennomgang av NB21

Pause 10 min

14:20 - 15:05

Gjennomgang av NB21

Pause 25 min

15:30 - 16:00

Regneeksempler

16:00 - 16:45

Regneoppgaver

16:45 - 17:00

Oppsummering

17:00

Ferdig for dagen

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

Koordinatorskolen

Bygg og anlegg

Tekna Ung: Det nye Nasjonalmuseet

16. sep.
kl. 17:00–19:00
Det nye Nasjonalmuseet

Bygg og anlegg

Byggeledelse

17.–18. sep.