23. feb.
kl. 17.00–18.00

På tide å planlegge sommerferien?

Meld meg på

Beskrivelse

Februarutgaven av teknologihistorisk torsdag kan kanskje inspirere deg til å planlegge ferien. Det skal handle om vår kanskje mest landsdekkende attraksjon: Nasjonale turistveger.

Siden 1993 har til nå 18 vegstrekninger blitt utviklet spesielt med tanke på kombinasjonen vei og reiseliv, med fokus på arkitektur og ingeniørkunst, natur og opplevelser. Det er Statens vegvesen som har ledet og utviklet Nasjonale turistveger, og dagens foredragsholder var selv sentral i arbeidet.

Sidsel Sandelien er sivilingeniør fra NTH, nå pensjonert fra en lang karriere i norsk vei, bl.a. som en pioner innen sikkerhets- og miljøarbeid. Hun har hatt sentrale lederoppgaver som bl.a. etatsdirektør for miljø og teknologi i Vegdirektoratet, Vegsjef i Oslo og Regionvegsjef for Vegvesenets region øst. Hun er også sterkt engasjert i veienes kulturhistorie og attraksjonsverdi.

Arrangementet er i samarbeid med Teknisk museums venneforening, Teknas teknologihistoriske gruppe og NITO.

Program

  • Årsmøte i Tekna – Teknologihistorisk gruppe før foredrag kl 16:00 – 16:30 (Kun for Tekna-medlemmer)
  • Enkel servering i museets kafe fra kl. 16 for de som er meldt seg på foredraget
  • Foredrag kl 17:00 – kl 18:30
  • Museet er åpent til kl 19:00