1. apr.
kl. 12:00–15:30

Både planlagte og ikke-planlagte hendelser i drikkevannssystemet fører fra tid til annen til at vannverket må vurdere å gi kokeråd til abonnentene. Det må da vurderes om vannet kan ha blitt mikrobielt forurenset, slik at man må sette inn tiltak for å hindre smittespredning via drikkevannet.

Meld meg på

Ulike vannverk har ulik praksis når det gjelder hvordan man vurderer bruken av kokeråd, men en fellesnevner er at vannverkene står overfor noen av de samme dilemmaene om situasjonen tilsier at de skal gi råd om koking.

I dette fagtreffet ønsker vi å få presentert ulike kommuners vurderinger av når de velger å gå ut med kokeråd. Vi ønsker også å invitere noen nordiske representanter som kan presentere de kriteriene som de legger til grunn for sine vurderinger vedrørende koking av drikkevann. En målsetting er å finne ut om det er grunnlag for en felles nasjonal eller nordisk praksis på dette feltet.

Møteleder: Vidar Lund

Finn frem:

Tekna Studio, 4. etasje
Skriv ut

1. Boil or not to boil?

Hva er gjeldende norske kokeråd, litt om internasjonal forskning og hva vet vi om hvordan kokerådene etterleves?

Susanne Hyllestad, avd. for smitte fra Mat, Vann og Dyr, Folkehelseinstituttet

2. Hvilken praksis har man i Sverige for å anbefale koking av drikkevannet?

Sandra Strandh, Statens Livsmedelsverk, Sverige

3. Hvilken praksis har man i Danmark vedr. å gi kokeanbefalinger av drikkevannet?

Peter Thastum, Norddjurs kommune

4. Slik gjør vi det hos oss.

Eksempler på hvordan to kommuner vurderer behovet for å gå ut med kokeanbefaling til sine abonnenter:

  • Eksempel fra Bergen kommune.
  • Eksempel fra Oslo kommune.

Anna Valde, Bergen Vann og Ane Hansen Kjenseth, Oslo Vann og Avløpsetat.

5. Spørsmål og diskusjon

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Lunsjmøte

14. mars
kl. 11:00–13:00