12. feb.
kl. 17:00–19:00

Temamøte om vei og jernbane i Trøndelag.

Meld meg på

Beskrivelse

Det bygges veier over en lav sko i Trøndelag, mens baneprosjekter samtidig står på vent. Er dette rasjonelt ut fra målsetninger om reduserte klimagassutslipp og målsetninger om mer gods på bane? Og hvordan planlegges vei- og baneprosjekter? Hvilke premisser gjelder, og hva er avgjørende for at prosjektene blir realisert?

Vi får mer informasjon om dette gjennom følgende foredragsholdere:

  • Jernbanedirektoratet ved Terje Sivertsvoll presenterer aktuelle baneprosjekter i Trøndelag
  • Nye Veier presenterer sin prosjektportefølje for nye veiprosjekter.
  • Morten Welde ved NTNU vil fortelle oss om planlegging av nye veiprosjekter inkl. prosessen rundt KVU, kvalitetssikring, målkonflikter i planleggingsarbeidet, etc

I tillegg vil det være mulighet for spørsmål og diskusjoner rundt temaet med foredragsholdere.

Det vil bli lett servering av wraps/baguetter og mineralvann før arrangementet starter.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Mobilitet 2020

Samferdsel, infrastruktur og areal

Årsmøte Tekna Jernbane