25.–26. nov.
Streaming, Nettbasert

Har du nødvendige lederkunnskaper og får det beste ut av ditt team og dine medarbeidere? Ledelse er ikke nødvendigvis en rolle, ledelse er atferd mange personer utfører. Som tillitsvalgt i Tekna har du ofte ansvar for høyt kompetente medarbeidere som krever mye av deg som leder, enten for en Tekna-gruppe, et prosjekt eller som leder i din virksomhet. Hvordan utøver du ledelse i din hverdag?

Meld meg på

Endret til digitalt kurs kl.09-11 begge dager.

For å begrense samlinger i Oslo den nærmeste tiden grunnet nye utbrudd av Covid 19, holder vi dette kurset digitalt. Nærmere informasjon og lenke til det digitale møtet sendes alle som står som påmeldt.

Som deltaker på dette kurset får du konkrete ledertips om:

 • Hvordan lede og motivere deg selv og dine omgivelser
 • Forutsetninger for mer effektivt arbeid i grupper og team
 • Faktorer som påvirker arbeidsglede og engasjement på arbeidsplassen

Læringsform

Kurset veksler mellom teori, oppgaver og diskusjon. Det gis også rom for å reflektere rundt egen lederatferd. Kurset foregår på Zoom, og du vil få en lenke direkte til din mail rett før kursstart.

Målgruppe

Kurset er for lokale tillitsvalgte i privat-, statlig-, og kommunal sektor.

Hvilke kurs inngår i grunnopplæringen for lokale tillitsvalgte?

For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet disse kursene:

Nettkursene:

Ordinære tillitsvalgtkurs: Vi anbefaler deg å ta kursene i rekkefølgen du ser her.

For privat sektor:

 1. Lov og avtale i privat sektor
 2. Forhandlingsteknikk
 3. Omstilling og nedbemanning

For statlig sektor:

 1. Lov og avtaleverk i statlig sektor og
 2. Årets lokale forhandlinger eller Forhandlingsteknikk
 3. Omstilling i statlig sektor

For kommunal sektor:

 1. Innføring: Bli tryggere i din rolle som tillitsvalgt i kommunal sektor
 2. Lov og lønn – tariffkurs for kommunal sektor
 3. Forhandlingsteknikk

Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar disse kursene så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs. Her kan du lese mer om kurstilbudet til tillitsvalgte.

Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 20284/Paulsen. Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna på reise@tekna.no. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden; reise.tekna.no. Dette kursets reiseutgifter merkes med 20284. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da legges lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i den digitale reiseregningsløsningen.

 • Ina Kook Rambøl

  seniorrådgiver

  Assessit AS

  Ina Kook Rambøl er seniorrådgiver i konsulentselskapet Assessit AS. Hun er utdannet med en mastergrad innen organisasjonspsykologi, og har lang og bred erfaring fra både offentlig og privat sektor som HR Business Partner og HR direktør. Hun jobber i dag med utvikling av ledere både på gruppe og individ nivå, og hun er opptatt av relasjoner og samspillet i organisasjoner.

 • Trude Osa

  Partner

  Assessit AS

  Trude Osa er partner i konsulentselskapet Assessit AS med bred erfaring innen leder- og medarbeiderutvikling, teamutvikling, kulturutvikling og coaching. Hun utvikler og leverer kurs og samlinger for ledere, ledergrupper og medarbeidere, med spesiell interesse for kommunikasjonsområdet. Hun jobber med rådgivning og vurderinger/kartlegginger av ledere og medarbeidere både i utviklings- og rekrutteringsoppdrag. Trude har en mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi og spesialistutdanning i organisasjonspsykologi. Hun er sertifisert co-active coach (CPCC) og er også utdannet relasjons- og teamcoach.