25.–26. nov.

Har du nødvendige lederkunnskaper og får det beste ut av ditt team og dine medarbeidere? Ledelse er ikke nødvendigvis en rolle, ledelse er atferd mange personer utfører. Som tillitsvalgt i Tekna har du ofte ansvar for høyt kompetente medarbeidere som krever mye av deg som leder, enten for en Tekna-gruppe, et prosjekt eller som leder i din virksomhet. Hvordan utøver du ledelse i din hverdag?

Meld meg på

Som deltaker på dette kurset får du konkrete ledertips om:

 • Hvordan lede og motivere deg selv og dine omgivelser
 • Forutsetninger for mer effektivt arbeid i grupper og team
 • Faktorer som påvirker arbeidsglede og engasjement på arbeidsplassen

Læringsform

Kurset veksler mellom teori, oppgaver og diskusjon. Det gis også rom for å reflektere rundt egen lederatferd.

Målgruppe

Kurset er for lokale tillitsvalgte i privat-, statlig-, og kommunal sektor.

Hvilke kurs inngår i grunnopplæringen for lokale tillitsvalgte?

For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet disse kursene:

Nettkursene:

Ordinære tillitsvalgtkurs: Vi anbefaler deg å ta kursene i rekkefølgen du ser her.

For privat sektor:

 1. Lov og avtale i privat sektor
 2. Forhandlingsteknikk
 3. Omstilling og nedbemanning

For statlig sektor:

 1. Lov og avtaleverk i statlig sektor og
 2. Årets lokale forhandlinger eller Forhandlingsteknikk
 3. Omstilling i statlig sektor

For kommunal sektor:

 1. Innføring: Bli tryggere i din rolle som tillitsvalgt i kommunal sektor
 2. Lov og lønn – tariffkurs for kommunal sektor
 3. Forhandlingsteknikk

Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar disse kursene så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs. Her kan du lese mer om kurstilbudet til tillitsvalgte.

Skriv ut

Onsdag 25. november 2020

Motivasjon og ledelse for tillitsvalgte i Tekna

09:30

Registrering og enkel servering

09:45

Åpning og presentasjon av deltakere og foredragsholdere

10:00

Perspektiver på motivasjon og ledelse

13:00

Lunsj

14:00

Autentisk leder – kjenn deg selv!

 • Hvordan utøver du ledelse i din hverdag?

16:15

Samarbeid i grupper og team

 • Hvordan sette sammen gode team
 • Hvordan utnytte forskjellighet?

18:00

Avslutning av første dag

19:00

Aperitiff

19:30

Middag for de som ønsker dette (påmelding)

Torsdag 26. november 2020

09:00

Styrkebasert utvikling og positiv psykologiendring innflytelse

12:00

Lunsj

13:00

Effektivt samarbeid i møter

 • Forutsetninger og arbeidsform

15:00 - 16:00

Oppsummering og avslutning

Tillitsvalgt kursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har behov og mulighet for det. Kryss av for overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten. Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.

Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 20284/Paulsen. Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna på reise@tekna.no. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden; reise.tekna.no. Dette kursets reiseutgifter merkes med 20284. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da legges lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i den digitale reiseregningsløsningen.

 • Paul Andreas Lundeby

  Konsulent

  Assessit AS

  Paul Andreas har en M.ph i Psykologi med fokus på lederutvikling, organisasjonspsykologi og metode fra Universitetet i Oslo. Han har hatt leder- og organisasjonsutvikling som primærarbeidsfelt de siste ti årene. Omfattende erfaring som seniorkonsulent innen strategisk forhandlingsrådgivning, lederutvikling, ledercoaching, endringsprosesser, kommunikasjon og påvirkningsstrategier. Har jobber mye med ulike arbeidstakerorganisasjoner på områder som forhandling, effektiv kommunikasjon og påvirkning.

  Han har hatt medansvaret for, og forelest på, faget "Forhandling og påvirkning" på Høyskolen Kristiania. Han har en spesiell interesse for kommunikasjon og beslutningspsykologi og hva som driver beslutningsprosesser. Siste publikasjon er i tidsskriftet; Patient Education and Counseling - med tittelen “Emotions in communication skills training - experiences from general practice to Porsche maintenance”.

 • Trude Osa

  Partner

  Assessit AS

  Trude Osa er partner i konsulentselskapet Assessit AS med bred erfaring innen leder- og medarbeiderutvikling, teamutvikling, kulturutvikling og coaching. Hun utvikler og leverer kurs og samlinger for ledere, ledergrupper og medarbeidere, med spesiell interesse for kommunikasjonsområdet. Hun jobber med rådgivning og vurderinger/kartlegginger av ledere og medarbeidere både i utviklings- og rekrutteringsoppdrag. Trude har en mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi og spesialistutdanning i organisasjonspsykologi. Hun er sertifisert co-active coach (CPCC) og er også utdannet relasjons- og teamcoach.