Har du nødvendige lederkunnskaper og får det beste ut av ditt team og dine medarbeidere? Ledelse er ikke nødvendigvis en rolle, ledelse er atferd mange personer utfører. Som tillitsvalgt i Tekna har du ofte ansvar for høyt kompetente medarbeidere som krever mye av deg som leder, enten for en Tekna-gruppe, et prosjekt eller som leder i din virksomhet. Hvordan utøver du ledelse i din hverdag?

Meld meg på

Som deltaker på dette kurset får du konkrete ledertips om:

 • Hvordan lede og motivere deg selv og dine omgivelser
 • Forutsetninger for mer effektivt arbeid i grupper og team
 • Faktorer som påvirker arbeidsglede og engasjement på arbeidsplassen

Læringsform

Kurset veksler mellom teori, oppgaver og diskusjon. Det gis også rom for å reflektere rundt egen lederatferd.

Målgruppe

Kurset er for lokale tillitsvalgte i privat-, statlig-, og kommunal sektor.

Hvilke kurs inngår i grunnopplæringen for lokale tillitsvalgte?

For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet disse grunnkursene:

Nettkursene:

Ordinære tillitsvalgtkurs:

For privat sektor:

 • Lov og avtale i privat sektor
 • Omstilling og nedbemanning
 • Forhandlingsteknikk

For statlig sektor:

 • Lov og avtaleverk i statlig sektor og
 • Omstilling i statlig sektor
 • Årets lokale forhandlinger eller Forhandlingsteknikk

For kommunal sektor:

 • Lov og lønn – tariffkurs for kommunal sektor
 • Forhandlingsteknikk

Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar disse kursene så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs. Her kan du lese mer om kurstilbudet til tillitsvalgte.

Skriv ut

Torsdag 7. juni 2018

Motivasjon og ledelse for tillitsvalgte i Tekna

09:30

Registrering og enkel servering

09:45

Åpning og presentasjon av deltakere og foredragsholdere

10:00

Perspektiver på motivasjon og ledelse

13:00

Lunsj

14:00

Autentisk leder – kjenn deg selv!

 • Hvordan utøver du ledelse i din hverdag?

16:15

Samarbeid i grupper og team

 • Hvordan sette sammen gode team
 • Hvordan utnytte forskjellighet?

18:00 - 18:30

Aktuelt fra Tekna

18:30

Avslutning av første dag

20:00

Middag

Fredag 8. juni 2018

09:00

Styrkebasert utvikling og positiv psykologiendring innflytelse

12:00

Lunsj

13:00

Effektivt samarbeid i møter

 • Forutsetninger og arbeidsform

15:00 - 16:00

Oppsummering og avslutning

Kurset holdes på Scandic Lillestrøm som ligger 50 meter fra Lillestrøm togstasjon, 12 minutter fra Oslo lufthavn og 10 minutter fra Oslo S. Hotellet er splitter nytt og åpnet i januar 2018.

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har mulighet for det. Kryss av for ditt ønske i påmeldingen, så ordner Tekna resten.

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet. Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 18258/Paulsen

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna ved Nina Gundersen på Nina.Gundersen@tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Alternativt kan du laste ned det gamle manuelle skjema for reiseregning som scannes med kvitteringer, signeres og sendes på mail til reiseregning@tekna.no etter møtet. Merk også denne med 18258.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da er det fint om du legger ved lønnslipp som viser at du er trukket i lønn ved innsending av refusjon for dine reiseutgifter.

 • Tor Anders Eide

  Assessit AS

  Tor Anders Eide er utdannet cand.psychol fra Univerisitet i Oslo i 1999. Han har autorisasjon som psykolog og videreutdanning i organisasjonspsykologi. Tor Anders har jobbet med lederutvikling, teamutvikling, beredskap, krisepsykologi, prosessledelse, seleksjon og generelle organisasjonspsykologiske problemstillinger de siste 20 årene.

  Han har erfaring fra ulike virksomheter som luftfart, skipsfart, olje & gass, prosessindustri og elkraft. Tema har vært knyttet til lederskap, beslutninger og menneskelige faktorer som påvirker ytelser hos individer og team. Han var medforfatter på publisert artikkel til Sikkerhetskonferansen ESREL i 2015 med tittel “Leadership teams; Evaluation of a Risk Decision Making Method for total operational risk management of activities on offshore installations".

 • Trude Osa

  Assessit AS

  Trude Osa er partner i konsulentselskapet Assessit AS med bred erfaring innen leder- og medarbeiderutvikling, teamutvikling, kulturutvikling og coaching. Hun utvikler og leverer kurs og samlinger for ledere, ledergrupper og medarbeidere, med spesiell interesse for kommunikasjonsområdet. Hun jobber med rådgivning og vurderinger/kartlegginger av ledere og medarbeidere både i utviklings- og rekrutteringsoppdrag. Trude har en mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi og spesialistutdanning i organisasjonspsykologi. Hun er sertifisert co-active coach (CPCC) og er også utdannet relasjons- og teamcoach.