10. feb.
kl. 09.00–16.00
Oslo sentrum, OSLO

Tekna, NITO og RIF inviterer til dagskurs der temaet er miljøriktige materialvalg.

Meld meg på

Beskrivelse

Miljøriktig materialvalg i bygge- og anleggsprosjekter blir et stadig mer aktuelt tema. Ønsker du å vite mer om hvordan du gjør dette i praksis?

Hensikten med dette kurset er å lære deg prosesser og verktøy som sikrer god miljøledelse samt redusert klima- og miljøpåvirkning i alle prosjektets livsfaser.

Kurset retter seg mot miljørådgivere og andre miljøansvarlige i bygge- og anleggsprosjekter, fra konseptfase via detaljplanlegging til bygging og idriftsettelse. Deltakerne bør ha noe praktisk erfaring med utførelse av miljøstyring i bygge- eller anleggsprosjekter.

Sjekk grønn materialguide

Mer informasjon og påmelding finner du på sidene til NITO

Finn frem:

Informasjon om lokaler kommer

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

BIM for anlegg – med fokus på VA

27. jan.
kl. 09.30–16.30
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll

Bygg, anlegg og eiendom

Byggherreforskriften

10. feb.
kl. 09.30–16.00