10.–11. sep.

FBA (Tekna og NITO) inviterer til 1,5 dagers kurs med fokus på valg av materialer. Miljøriktig materialvalg i bygge- og anleggsprosjekter blir et stadig mer aktuelt tema. Ønsker du å vite mer om hvordan du gjør dette i praksis?

Meld meg på

Beskrivelse

Kurset innledes med en halv dag rettet mot alle fag som deltar i bygge- og anleggsprosjekter og blir berørte av temaet.

Innholdet på dag to av kurset er spisset mot de som jobber som miljørådgivere i prosjekter der miljøriktig materialvalg vil være et tema. Kurset vil dekke miljøriktig materialvalg i ulike faser av bygge- og anleggsprosjekter og vil blant annet ta for seg:

  • Miljøriktig materialvalg som en del av miljøstyringen

  • Verktøy og programvare

  • Miljøriktige anskaffelser

  • Materialvalg med tanke på miljøtemaene klimagassutslipp, helse- og miljøfarlige stoffer og emisjoner til innemiljøet

  • Forbedret prosjektøkonomi gjennom ressurseffektive løsninger og økt ombruk/gjenbruk

Mer informasjon og påmeldinger finner du her!

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: