2. mars
kl. 18.00–19.30
Streaming, VIDEO

I fremtiden vil maskiner styres av teknologi som kommuniserer med hverandre. Hør om robotisering, optisk inspeksjon og automasjon i industrien, og hvilke muligheter og utfordringer som finnes i det grønne skiftet gjennom elektrifisering og automatisering.

Meld meg på

Beskrivelse

Optisk lesende teknologi og robotisering er i kraftig vekst og overgangen fra fossile energikilder til fornybare ressurser er i rask utvikling. Kitron er involvert i hele elektrifiseringskjeden, fra strømnettet til sluttbrukerprodukter. Med 1.800 ansatte, og lokalisert i USA, Sverige, Litauen, Tyskland, Polen, Kina og Norge, er Kitron en norsk, innovativ og kraftfull bidragsyter til automatiseringen i hele verdensindustrien og det grønne skiftet.

Dette foredraget vil presentere hvilke muligheter og utfordringer som finnes i det grønne skiftet gjennom elektrifisering og automatiseringen av industrien. Verden går over til fornybar energi, og elektriske drivløsninger reduserer utslippet av CO2. Med lagring, batteristyring, kraftoverføring, strøm- og elektrisk drivstyring.

I fremtiden styres maskiner i økende grad av teknologi som kommuniserer med hverandre, og foredraget vil vise eksempler på robotisering, optisk inspeksjon og automasjon i industrien. Både dagens løsninger og hvilke bruksområder Kitron ser utvikler seg fremover.

I foredraget vil Stian Haugen fra Kitron også fortelle om Kitrons samarbeid med forskningsmiljøer og universiteter for å utvikle teknologi og kompetanse. Og hvordan det har bidratt til nye løsninger og vist miljøene hvilke muligheter Kitron har som arbeidsgiver for ingeniører og arbeidstakere med høy kompetanse.

Om foredragsholderen

Stian Haugen er CTO i Kitron og har siden 2013 vært leder for teknologiavdelingen i Kitron AS, Arendal. Han har lang erfaring fra internasjonal FoU og kundestøtte og har en B.sc i informatikk fra Universitetet i Agder, Norge.

Praktisk informasjon

Foredraget er digitalt, og lenke til sendingen blir sendt ut i forkant av arrangementet.