Medlemsskolen

Teknas medlemsskole består av en rekke kurs som tar opp ulike temaer som er relevant både i arbeidssituasjonen, i styre- og organisasjonsverv og for personlig utvikling.

Tekna anbefaler styrene å ønske seg aktuelle kurs for sine medlemmer. Opplæringen består i hovedsak av kurs som arrangeres ute i avdelingene i regi av Tekna. Kursene er oftest ettermiddagskurs og er gratis for medlemmer av Tekna. Hver avdeling får minst ett kurs hvert semester, og Tekna dekker utgiftene i forbindelse med kurset!

Kommende arrangementer

Tittel  Dato   Sted 
Hold magiske presentasjoner 22.10.2018 ÅLESUND
Team og teamledelse 23.10.2018 MOSS
Kunsten å samarbeide i flate organisasjoner 30.10.2018 KRISTIANSAND S
Medlemskurs: Hersketeknikker 01.11.2018 TROMSØ
Hold magiske presentasjoner! 05.11.2018 BERGEN
Innovate or die?! 06.11.2018 KONGSBERG
Innovate or die 14.11.2018 HELL
Praktisk styrearbeid 14.11.2018 KRISTIANSAND S
Fra sceneskrekk til karisma 15.11.2018 GRÅLUM
Arbeidsglede når du jobber under press 15.11.2018 TRONDHEIM
Hva er ulovlig forskjellsbehandling i arbeidslivet? 19.11.2018 KRISTIANSAND S
Pensjon – en viktig del av dine ansettelsesvilkår 20.11.2018 STAVANGER
Nettverksbygging i praksis 20.11.2018 HAMAR
Hersketeknikker 21.11.2018 TRONDHEIM
Arbeidsglede når du jobber under press 21.11.2018 DRAMMEN
Sist oppdatert: 8. februar 2016