Medlemsskolen

Teknas medlemsskole består av en rekke kurs som tar opp ulike temaer som er relevant både i arbeidssituasjonen, i styre- og organisasjonsverv og for personlig utvikling.

Tekna anbefaler styrene å ønske seg aktuelle kurs for sine medlemmer. Opplæringen består i hovedsak av kurs som arrangeres ute i avdelingene i regi av Tekna. Kursene er oftest ettermiddagskurs og er gratis for medlemmer av Tekna. Hver avdeling får minst ett kurs hvert semester, og Tekna dekker utgiftene i forbindelse med kurset!

Kommende arrangementer

Tittel  Dato   Sted 
Innføring i arbeidsmiljøloven 11.01.2018 PORSGRUNN
Endringsledelse og -kommunikasjon 11.01.2018 ÅLESUND
Hvordan lykkes med innovasjon? 18.01.2018 BERGEN
ABC for prosjektstyring 01.02.2018 BERGEN
Modig, trygg og klartenkt 07.03.2018 BERGEN
Sist oppdatert: 8. februar 2016