Medlemsskolen

Teknas medlemsskole består av en rekke kurs som tar opp ulike temaer som er relevant både i arbeidssituasjonen, i styre- og organisasjonsverv og for personlig utvikling.

Tekna anbefaler styrene å ønske seg aktuelle kurs for sine medlemmer. Opplæringen består i hovedsak av kurs som arrangeres ute i avdelingene i regi av Tekna. Kursene er oftest ettermiddagskurs og er gratis for medlemmer av Tekna. Hver avdeling får minst ett kurs hvert semester, og Tekna dekker utgiftene i forbindelse med kurset!

Kommende arrangementer

Tittel  Dato   Sted 
Hersketeknikker 25.01.2020 KARASJOK
Henrik Ibsen som inspirator for økt måloppnåelse 28.01.2020 BERGEN
Arbeidsglede når du jobber under press 04.02.2020 TØNSBERG
Magiske presentasjoner 11.02.2020 PORSGRUNN
Kunsten å overbevise i presentasjoner 16.03.2020 BERGEN
Sist oppdatert: 8. februar 2016