Medlemsskolen

Teknas medlemsskole består av en rekke kurs som tar opp ulike temaer som er relevant både i arbeidssituasjonen, i styre- og organisasjonsverv og for personlig utvikling.

Tekna anbefaler styrene å ønske seg aktuelle kurs for sine medlemmer. Opplæringen består i hovedsak av kurs som arrangeres ute i avdelingene i regi av Tekna. Kursene er oftest ettermiddagskurs og er gratis for medlemmer av Tekna. Hver avdeling får minst ett kurs hvert semester, og Tekna dekker utgiftene i forbindelse med kurset!

Kommende arrangementer

Tittel  Dato   Sted 
Kunsten å samarbeide i flate organisasjoner 27.08.2019 DRAMMEN
Samspill og dialog 03.09.2019 GJØVIK
Det digitale skiftet rammer ikke meg – eller gjør det det? 03.09.2019 STAVANGER
Det digitale skiftet rammer ikke meg – eller gjør det? 05.09.2019 TROMSØ
Hvordan nå ambisiøse mål? 10.09.2019 GRÅLUM
Det digitale skiftet rammer ikke meg - eller gjør det det? 11.09.2019 BERGEN
Det digitale skiftet rammer ikke meg – eller gjør det? 18.09.2019 KRISTIANSAND S
ABC for prosjektstyring 02.10.2019 BERGEN
Det digitale skiftet rammer ikke meg – eller gjør det det? 02.10.2019 HAUGESUND
Hersketeknikker 03.10.2019 STORD
Få bedre møter gjennom mer effektiv møteledelse 15.10.2019 ARENDAL
Det digitale skiftet rammer ikke meg - eller gjør det det? 15.10.2019 LILLEHAMMER
Stressmestring - mer overskudd i arbeidet 15.10.2019 TRONDHEIM
Motivasjon og ledelse 17.10.2019 DRAMMEN
Arbeidsglede når du jobber under press 21.10.2019 STAVANGER
Økonomi for ikke-økonomer 22.10.2019 MOSS
Hersketeknikker 23.10.2019 HARSTAD
Arbeidsmiljøloven - hvordan fungerer den i praksis? 06.11.2019 BERGEN
Kunsten å overbevise i presentasjoner 12.11.2019 KRISTIANSAND S
Innovate or die?! 13.11.2019 BERGEN
Endringsledelse og endringskommunikasjon 13.11.2019 HAMAR
Pensjon – en viktig del av dine ansettelsesvilkår 25.11.2019 BERGEN
Det digitale skiftet rammer ikke meg – eller gjør det? 26.11.2019 GRÅLUM
Sist oppdatert: 8. februar 2016