22. nov.
kl. 16:30–20:30

Hvilken lederatferd fremmer og hemmer motivasjon? Få teknikker du som leder kan bruke for å spille på deg selv som motivator.

Meld meg på

Beskrivelse

Tekna Bodø inviterer sine medlemmer til gratis kurs. Før kursstart serveres enkel middag til deltakerne. Det er mulig å melde seg på kun fra kursstart kl 17:00. Velg da dette ved påmelding.

Kursinnhold

Å ha motiverte medarbeidere og arbeidsglede på arbeidsplassen er viktig. Men hva gjør du som leder eller medarbeider for å motivere dem rundt deg? Ikke alle føler et ansvar for å motivere kollegaer, og i visse tilfeller vet man ikke hva som motiverer en selv og andre.

I dette foredraget tar vi tak i slike problemstillinger og viser fram det siste på motivasjonsfeltet.
Vi fokuserer på egenmotivasjon, hva som skaper motivasjon hos en medarbeider, og motivasjon i grupper. Det er også stort fokus på lederen og hvilken atferd som fremmer og hemmer motivasjon. Foredraget bruker bevissthetsfremmede teknikker for at lederne i økende grad skal kunne spille på seg selv som motivator.

Motivasjonsfremmende tiltak du som leder kan bruke i din arbeidshverdag.

  • Hva skaper motivasjon hos den enkelte medarbeider?
  • Gruppemotivasjon: Hvordan kan gruppen skape tilhørighet og motivasjon for den enkelte?
  • Forholdet mellom motivasjon, trivsel og oppgaveløsning
  • Hvilken lederatferd fremmer og hemmer motivasjon? Få teknikker du som leder kan bruke for å spille på deg selv som motivator.

Foredraget er kjent for å være inspirerende, og deltakerne får en fin mulighet til å delta aktivt for selv å bli bedre til å motivere andre.

Kursleder: Stein D. Wesenberg er arbeids- og organisasjonssosiolog med over 20 års erfaring med endringsprosesser og prosjektledelse fra privat og offentlig sektor. Har bred erfaring fra forskjellige roller i endringsprosjekter, IT-innføringer, effektiviserings- og omorganiseringsprosjekter. Driver lederutviklingsprogrammet «Ledelse i praksis» på IØT (INDØK) ved NTNU, og underviser på Markedshøyskolen i internkommunikasjon og kultur, samt endringsledelse på Master of Technology and Management (MTM) programmet til NHH/NTNU.