23. mars
kl. 09:00–11:30
Microsoft Teams, Nettbasert

Måleteknisk Fagdag henvender seg til alle som arbeider med eller har interesse for fagområdet olje- og gassmåling. Årets fagdag er delt i to deler, og vil avholdes på Teams i to bolker 23.03.21 og 20.04.21. Program for del 1 av fagdagen er nå klart, og program for del 2 vil bli annonsert snarlig. Påmelding er åpen. Lenke til Teams-møtet vil bli sendt dagen før til alle som er påmeldt.

Meld meg på

Beskrivelse

Program:
09:00 Velkommen – praktisk info og kjøreregler
09:05 Skarv – erfaringer og utfordringer – Atle Gjengedal, Aker BP
09:35 Cavity-Enhanced Laser Absorption Spectrometry, Dr. Matthew Montague og Fredrik Pettersen, Process Control AS
10:05 Pause
10:15 Erfaring med felt i drift via måle- og allokeringsrevisjon – George McInally, Vår Energi
10:45 Design av HC væske prøvetakingskabinett – Steinar Fosse, Oljedirektoratet
11:15 Diskusjon og avslutning