30. juni
kl. 11:00–12:00
Streaming, Nettbasert

Tekna Klima og Tekna Bygg og anlegg har gleden av å invitere til lunsjwebinar om naturlige kuldemedier, onsdag 30. juni. Med oss som foredragsholder har vi Leif Småland fra Multiconsult!

Meld meg på

Beskrivelse

Det stilles stadig strengere krav til de miljømessige egenskapene til kuldemedier. På 1990- og 2000-tallet var fokusområdet å redusere nedbrytning av ozonlaget. På 2010- og 2020-tallet har fokuset ligget på å redusere bruk av kuldemedier med høy drivhuseffekt. Myndighetene bruker kvotesystemer og forbud for å fase ut de mediene som ikke er ønsket. Hva blir det neste? Foredraget tar for seg en rådgivers perspektiv på omstillingen vi står midt i nå: Hvorfor ser Multiconsult at den eneste naturlige vei videre er naturlige kuldemedier?

Vi inviterer til en times lunsjwebinar der vi får et foredrag om naturlige kuldemedier. Det blir mulig å stille spørsmål underveis. Lenken til sendingen blir sendt ut dagen før.

Det gjøres oppmerksom på at foredraget vil være tilsvarende som for Nemiteks medlemsmøte «Kjøling? Naturligvis!» arrangert i Bergen 1. juni.

Foredragsholder:

Leif Småland
Leif har ingenørutdanning fra NTNU og Høgskolen på Vestlandet. Han jobber som sivilingenør innen VVS hos Multiconsult, og har jobbet der siden 2014.

Bærekraftsmål

  • Bærekraftsmål 17

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Energi og klima

Teknas Klimadebatt 2021

24. aug.
kl. 18:00–19:30
Streaming, Nettbasert