1.–2. sep.

Tekna kommunes viktigste kurs for tillitsvalgte fra alle deler av kommunal sektor (KS inkludert skole, Oslo kommune, KS bedrift). Kurset er egnet både for nye tillitsvalgte og tillitsvalgte med lengre fartstid i vervet.

Meld meg på

Kurset tar for seg:

 • Presentasjon av resultat fra årets sentrale forhandlinger og råd for de lokale forhandlingene.
 • Gjennomgang av gjeldende avtaleverk, med særlig vekt på forhandlingsbestemmelsene.
 • En gjennomgang av viktige bestemmelser i lov og avtaleverk.
 • Hvordan utforme krav? Hvordan fremforhandle et godt resultat?
 • Hva skjer hvis vi går til brudd?

Målgruppe og læringsform

Kurset gjelder for alle tillitsvalgte i hele kommunal sektor – KS, Samfunnsbedriftene og Oslo kommune. Det blir god anledning til å bygge nettverk og utveksle erfaringer med andre tillitsvalgte.

OBS! Vi tilbyr et innføringskurs for ferske tillitsvalgte i kommunal sektor dagen før Lov og lønns-kurset. Mye av innføringskurset inngikk i Lov og lønn-kurset tidligere, og er en forutsetning for et godt faglig utbytte.

Hvilke kurs inngår i grunnopplæringen for lokale tillitsvalgte?

Nettkursene:

 1. Bli kjent med Tekna og
 2. Grunnkurs for tillitsvalgte

De ordinære tillitsvalgtkursene: (i anbefalt rekkefølge)

 1. Innføringskurs for nye tillitsvalgte i kommunal sektor.
 2. Lov og lønn - tariffkurs for kommunal sektor
 3. Forhandlingsteknikk for tillitsvalgte

For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet fem grunnkurs. Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar disse kursene så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs. Her kan du lese mer om kurstilbudet til tillitsvalgte.

Skriv ut

Foreløpig program Lov og lønn: 1.9.2021

09:30

Velkommen! Fremmøte, registrering og en matbit

09:45 - 10:45

Tillitsvalgt og Teknas lønns- og interessepolitikk

 • Presentasjon av deltakere og forelesere
 • Teknas lønnspolitikk og den norske arbeidslivsmodellen
 • Teknas selvstendige partsforhold i avtaleverket

10:45 - 11:30

Lover og individuell arbeidsrett

Lover og individuell arbeidsrett – bistand til medlemmer - Arbeidsgivers styringsrett - Sentrale emner fra Arbeidsmiljøloven

11:30 - 11:45

Pause

11:45 - 13:00

Samarbeid og medbestemmelse

 • Kollektiv arbeidsrett
 • Hovedavtaler – dine rettigheter og plikter som tillitsvalgt

13:00

Lunsj

14:00 - 16:00

Lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalene - råd før lokale forhandlinger

 • KS kap. 3, 4 og 5
 • Samfunnsbedriftene
 • Oslo kommune

16:00

De sentrale forhandlingene 2021

 • Informasjon om forhandlingene 2021
 • Forhandlingsresultat og relevant tallgrunnlag

18:00

Programslutt for dagen (senest)

19:00

Samling før middag

19:30

Middag

2.9.2021 - Forhandlingsøvelser

09:00

Forberedelser til forhandlinger

 • Drøftingsmøtet. Hva bør man være oppmerksom på og ta opp der?
 • Forhandlingsmøtet. Hvordan bør man innrette og utforme et krav?
 • Akademikersamarbeid – for og imot
 • Retten til særskilte forhandlinger

10:00

Gjennomføring av forhandlinger

 • Kort om forhandlingsteknikk og gangen i forhandlingene.
 • Forhandlingsmøtet. Hvordan argumenterer vi for våre krav og hvilke motargumenter kan vi forvente?

11:00

Lunsj

15:00

Bruddbehandling - oppsummering

16:00

Avslutning

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har behov og mulighet for det. Kryss av for overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten. Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.

Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 21161. Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna på reise@tekna.no. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden; reise.tekna.no. Dette kursets reiseutgifter merkes med 21161. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da legges lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i den digitale reiseregningsløsningen.