29. okt.
kl. 17:00–22:30

I forbindelse med Tillitsvalgtes år, har Tekna Tromsø invitert Lønns- og interesseutvalget til Tromsø for dialogmøte på The Edge med alle tillitsvalgte i Tekna Tromsø.

Meld meg på

Beskrivelse

Som tillitsvalgt møter du jevnlig situasjoner der du må balansere forholdet til arbeidsgiver, kollegaer og andre fagforeningstillitsvalgte. Lønns- og interesseutvalget inviterer alle lokale Tekna-grupper til en temakveld, der de tillitsvalgtes rolle og ansvar blir satt på dagsorden.

Etter møtet forflytter vi oss raskt til Storgata Camping for underholdning, minigolf og sosialt.

Har du spørsmål vedrørende rollen din som tillitsvalgt, er dette en unik mulighet for deg til erfaringsutveksling med andre tillitsvalgte og ikke minst få en dialog med LiU om spørsmål som opptar deg.

Mange tillitsvalgte trekker frem innblikket de får i virksomheten, og muligheten de har til å påvirke, som de aller største motivasjonsfaktorene for å fortsette som tillitsvalgt. Rollen strekker seg fra å være en konstruktiv samarbeidspartner til å håndtere vanskelige saker. Velkommen til en kveld med gode diskusjoner om de tillitsvalgtes rolle og ansvar!

Blant temaene vi tar for oss er: - Hvordan ta opp saker med arbeidsgiver på en konstruktiv måte - Kan arbeidet man gjør i gode dager legge til rette for et bedre klima når de dårlige dagene kommer - Hvordan etablere god dialog med andre tillitsvalgte – med annen fagforeningspolitikk - Hvordan representere og ivareta medlemmene - Hvordan takle de vanskelige dagene

Fra Lønns og interesseutvalget kommer styremedlem Tove Ringerike og forhandlingsdirektør Marianne Gran Juriks fra Tekna.

PROGRAM

  • 17:00 - 19:30: Dialogmøte med LiU og tillitsvalgte
  • 20:00 - 20:20: Ultimate Quartet underholder på Storgata Camping
  • 20:20 - 22:30: Pizza, mingling og minigolf

Storgata Camping - den nye møteplassen i Tromsø. Sjekk ut her

Finn frem:

Sosialt på Storgata Camping etter møtet