22. jan.
kl. 17:00–19:00

Velkommen til årets første lederforum i faggruppen for etikk og lederskap! Vi møtes månedlig til læring, refleksjon og nettverksbygging.

Meld meg på

Velkommen til årets første lederforum i faggruppen for etikk og lederskap! Vi møtes månedlig til læring, refleksjon og nettverksbygging.

Denne gangen vil du få presentert og bli kjent med rammeverket faggruppen har benyttet som grunnlag for sine lederfora og lederskolekurs siden 2013: Lise Bjarklis Leadership Body of KnowledgeTM.

Du vil samtidig få et innblikk i hvordan du kan identifisere din egen mest optimale vei for å utvikle deg som menneske og leder.

Faggruppens ledelsesfilosofi tar utgangspunkt i at all endring i organisasjoner og ledelse må ta utgangspunkt i den enkelte leders evne til å lede seg selv. Lederprogrammet skal bidra til at deltagerne skal kunne utvikle seg som ledere, om de er nye som leder, mellomledere eller toppledere. De vil kunne tilegne seg, videreutvikle eller vedlikeholde den viktigste kompetansen innen lederskap. Ledelse er et eget fagområde, samtidig som det angår alle virksomhetsområder og går på tvers av andre fagområder. Vi baserer oss på ledende teorier kombinert med egne erfaringer. I en kontekst med stadig voksende global kompleksitet, samt en avveining mellom kort-og langsiktighet, mener vi at dette er et riktig og nødvendig middel mot et bærekraftig samfunn.

Lise Bjarkli har gjennom nærmere 30 år studert måter å utvikle lederskap på. Hun har samlet inn kunnskap fra renommerte forsknings- og utdannelsesinstitusjoner, fra næringsliv, politikk og andre organisasjoner. Ikke minst trekker hun på mange års egenerfaring fra et bredt spekter av internasjonal erfaring og andre lederroller. Dette har resultert i et solid rammeverk for HVILKEN kompetanse en leder trenger og HVILKEN UTVIKLINGSVEI en leder bør velge. Dette er nyttig i en verden hvor utvalg av lederkurs er overveldende og valgets kvaler mange.

Lise Bjarkli er sivilingeniør, med tilleggsutdannelse innen Master of Management og psykologi. Hun er fra 2019 i gang med praksis i studier til psykoterapeut, diplom integrativ kunstterapi. Etter 25 år innen IT, med kunder fra bilindustri, finans, telekommunikasjon, olje og gass og kunnskapssentre, hjelper hun nå ledere som ønsker å utvikle bevisst effektivt lederskap for en bærekraftig verden. Les mer: www.lisebjarkli.com

Lederforum er gratis og du er velkommen inn, selv om du ikke er påmeldt. Med hensyn til bevertning setter vi imidlertid pris på din påmelding. Dørene åpner kl 16:30. Velkommen til årets første Lederforum!

Finn frem:

Klubben 9. etasje
  • Lise Strand Bjarkli

    Daglig leder

    Lise Bjarkli har gjennom nærmere 30 år studert måter å utvikle lederskap på. Hun har samlet inn kunnskap fra renommerte forsknings- og utdannelsesinstitusjoner, fra næringsliv, poltikk og andre organisasjoner. Ikke minst trekker hun på mange års egenerfaring fra et bredt spekter av internasjonale og andre lederroller. Dette har resultert i et solid rammeverk for HVILKE kompetanser en leder trenger og HVILKEN UTVIKLINGSVEI en leder bør velge. Dette er nyttig i en verden hvor utvalg av lederkurs er overveldende og valgets kvaler mange.

    Lise Bjarkli er sivilingeniør, med tilleggsutdannelse innen Master of Management og psykologi. Hun er fra 2019 i gang med praksis i studier til psykoterapeut, diplom integrativ kunstterapi. Etter 25 år innen IT, med kunder fra bilindustri, finans, telekomm, olje og gass, samt kunnskapssentre, hjelper hun nå ledere som ønsker å utvikle bevisst effektivt lederskap for en bærekraftig verden.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Praktisk prosjektledelse

21.–22. jan.

Ledelse og utvikling

Slik får du struktur på jobben

29. jan.
kl. 10:00–16:00

Ledelse og utvikling

Lederpakke: Softskills

29. jan.–3. apr.