16. feb.
kl. 09.00–10.00
Streaming, VIDEO

Mange ledere og medarbeidere er ambisiøse både i arbeidsliv og privatliv. Hvordan sikrer du god balanse mellom livets viktige arenaer?

Meld meg på

Beskrivelse

Hvordan kan du håndtere ditt energi-regnskap slik at du har tilstrekkelig mengde og kvalitet til å være fullt til stede i der du er? Konsekvensen om du ikke prioriterer riktig kan være høy risiko for stress og utbrenthet.

Teknologi, pandemi og økt grad av hjemmekontor har koblet arbeidsliv og privatliv enda tettere sammen. Høye forventninger og krav på begge områder kan føre til konflikter og frustrasjoner. En god balanse er derfor viktig for en bærekraftig tilværelse.

Når skillelinjene mellom arbeidsliv og privatliv i større grad er visket ut, forventer medarbeidere at ledere byr mer på seg selv for å bygge relasjoner. Hvordan kan du som leder dele fra egen hverdag uten å bli for privat?

Siviløkonom og lederutvikler Tone Bjærum vil snakke om:

  • Hvordan balansere jobb, viktige relasjoner og fritid
  • Hvilke grep kan du ta for å sikre økt energi og engasjement til det som er viktig for deg
  • Refleksjoner rundt grensene for profesjonell, personlig og privat

Om foredragsholder

Tone Bjærum jobber i AS3 som seniorkonsulent innen organisasjons- og lederutvikling. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH, har en executive master i lederutvikling fra BI, og 20 års erfaring som leder i næringslivet. Hun er sertifisert coach, og er en engasjert støttespiller for ledere som ønsker å finne trygghet og god balanse i sin lederrolle

På slutten av foredraget vil Tone Bjærum svare på spørsmål. Dette er et direktesendt foredrag og du må melde deg på for å delta.


Ledelse til frokost

Dette arrangementet er en del av en serie med digitale foredrag for nye ledere. Vi inviterer deg som er nysgjerrig, engasjert og ny i lederrollen, og som ønsker å lære mer om ledelse. Foredragene arrangeres én gang i måneden, og er et samarbeid mellom Teknas kursavdeling og distriktskontor Oslo.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Design thinking - for innovasjon og nytenking

6.–7. feb.
Bouvet Norge AS, OSLO