28. aug.–31. okt.
Holmen Fjordhotell, NESBRU

Tekna tilbyr et helt nytt lederutviklingsprogram over tre samlinger som ruster deg til ledelse i et arbeidsliv der endring er den nye normen.

Meld meg på

I dette utfordrende lederprogrammet vil vi jobbe med hvordan du som leder møter de utfordringene som digital transformasjon og høy innovasjonstakt medfører gjennom å balansere tradisjonell ledelse med innovasjonsledelse.

Arbeidslivet er i sterk endring. Teknologiske nyvinninger og økt fokus på langsiktig bærekraftige løsninger medfører at forretningsmodeller og praksis blir utfordret, tjenester digitaliseres og verdikjeder transformeres. Økt fokus på innovasjon og entreprenørskap gir oppvekst av nye næringer og næringsklynger, og endringene påvirker i stor grad også etablerte virksomheters strategi, organisering og verdiskaping. Samtidig vil endringer i demografi og sysselsettingsmønstre utfordre vår oppfatning av hvordan arbeidslivet er og bør være. I dette landskapet skal du ha en lederrolle, og på «Innovativt lederskap» vil du få innsikt og verktøy for å lykkes.

Kurset fokuserer på hvordan du kan navigere i din hverdag av innovative og mer tradisjonelle oppgaver. Vi vil bruke designtenkning som metode hvor du som leder skal være designeren som setter ideer, talent og kompetanse sammen i nye konstellasjoner. Samlingene vil derfor være workshops/verksted med fokus på interaktivitet, utforskning og nysgjerrighet.

Programmet går over 7 dager og gir deg:

 • Innblikk i hva innovasjonsledelse innebærer og krever
 • Økt bevissthet om deg selv og din foretrukne lederstil
 • Innføring i designtekning som metode
 • Innsikt i ulike kulturtrekk som fremmer og hemmer innovasjon
 • Kunnskap om lærende organisasjoner og kunnskapsdeling
 • Ledelse av ulike medarbeidere, team og nettverk av team
 • Coaching og fasilitering av team og styrking av relasjonskompetanse
 • Perspektiver og metoder for å kunne lede i uforutsigbare omgivelser

Målgruppe

Innovativt lederskap er for deg som ønsker å skape forandring og utvikling gjennom innovasjon, ny teknologi og samspill mellom mennesker. Programmet passer for deg som jobber som avdelingsleder, mellomleder, faglig leder, teamleder eller som prosjektleder. Det er en fordel å ha noe praktisk ledererfaring og grunnleggende kunnskaper om team- og relasjonsledelse.

Program

 1. samling: 28.-30. august: Kjenn deg selv, i den nye virkeligheten
 2. samling: 26.-27. september: Nye arbeidsformer og karriereveier
 3. samling: 30.-31. oktober: Ledelse og beslutninger i omskiftende omgivelser

NB! Ekslusivt konsept, kun 20 deltakere veiledes av våre to kursledere under hele lederutviklingsprogrammet.

Skriv ut

1. samling

Kjenn deg selv, i den nye virkeligheten

Kjenn deg selv, og omgivelsene. Hva er dine styrker som leder og hvilken lederstil er du mest komfortabel med? Trives du best i situasjoner preget av kaos og raske endringer eller i perioder med fokus mot ett klart definert mål?

Ingen bransjer vil forbli upåvirket av teknologiskiftet og innovasjonsbølgen som skyller inn over oss. Hvordan vil den teknologiske utviklingen påvirke din bransje, sektor og yrke? Hvilke styrker skal du mobilisere for å kunne lede mennesker gjennom endringene fremover?

Vi bruker personlige og organisatoriske kartleggingsverktøy som utgangspunkt for diskusjoner og erfaringsutveksling. Deltakernes egen kontekst og utfordringer blir trukket inn for å skaffe innsikt i behovene hver enkelt møter i egen hverdag.

2. samling

Nye arbeidsformer og karriereveier

Vi har fått nye arbeidsformer som fokuserer på utforsking, kundebehov, raske iterasjoner og tilpasninger. Samtidig er samarbeid på tvers av gamle bransje- og profesjonsgrenser avgjørende for å lykkes når nye partnerskap og allianser oppstår. Nye ferdighetssett kreves for gamle og nye jobber. Det skal derfor tilrettelegges for læring og utvikling gjennom å skape en lærende organisasjon og kultur som stimulerer til læring for ulike læringsstiler og preferanser.

Hvordan legge til rette for at dine medarbeidere, du selv og virksomheten er relevante bidragsytere i samarbeidsprosjekter/partnernettverk/økosystemer for å skape verdi over tid?

Samlingen vil styrke relasjons- og samarbeidskompetanse gjennom å lære verktøy for coaching og fasilitering av medarbeidere og arbeidsgrupper. Vi vil også jobbe med metoder for å integrere innleide ressurser og tilrettelegge for god samhandling mellom ulike team.

3. samling

Ledelse og beslutninger i omskiftende omgivelser

Ledelse vil fremover bli en krevende øvelse der mange beslutninger og valg skal tas på usikkert grunnlag. De tradisjonelle strategiplanene er raskt utdatert, og ledere på alle nivåer må ta valg basert på overordnet retning og begrenset faktagrunnlag. Små steg, eksperimentering, læring og kurskorrigering blir en normal måte å jobbe på. Men hvordan ha kapasitet til å eksperimentere mer når organisasjonen er effektivisert ned til et ressursøkonomisk minimum? Hvordan balansere mellom å få det beste ut av det eksisterende og samtidig bygge det som kreves for morgendagen? Hvordan stå i usikkerheten uten å slite seg ut som leder, mens du samtidig holder kulturfanen høyt i egen organisasjon?

Arbeid med scenarier vil illustrere hvordan du gjennom bevisste valg, perspektiver og prioritering kan påvirke din egen lederhverdag. Vi skal også bruke deltakernes egne case og kompetansen i rommet til konkrete innspill på utfordrende situasjoner deltakerne står oppe i.

Sted 
Samlingene finner sted på idylliske Holmen Fjordhotell i Asker, kun 20 minutter fra Oslo og Drammen.

Tid 
Hver samling starter alltid kl. 10:00 første dag, og kl. 09:00 påfølgende dag(er). Det faglige opplegget avsluttes ca. kl. 17:00, med unntak av samlingens siste dag som er ferdig kl.16:00.

Overnatting, dagpakker og middag
Opphold, dagpakker (lunsj og pauseservering) og middag er ikke inkludert i kursavgiften, og deltakere gjør selv opp for seg med hotellet før avreise på hver samling. Booking av opphold går gjennom Tekna.

I påmeldingsskjemaet huker du av for hvilket av de tre alternativene du ønsker:

1)    Helpensjon (inkl. overnatting, dagpakker, lunsj, pauseservering og tre-retters middag) – kr 1995,- per døgn

2)    Dagpakke + middag (inkl. lunsj, pauseservering og tre-retters middag). Dette alternativet er for de som ikke skal overnatte men som ønsker å ta del i det sosiale på kvelden, kr 1040,- per dag

3)    Dagpakker (inkl. lunsj og pauseservering). Dette alternativet er for de som ikke skal overnatte – kr 595,- per dag

Merk at bestillingen er bindende, og avbestilling kan ikke skje senere enn 4 uker før kursstart. Tekna har fremforhandlet gode priser. Ta kontakt med prosjektleder for oppdaterte priser på helpensjon og dagpakker. Du betaler direkte til hotellet ved utsjekk for dagpakke/helpensjon og middag.

Middag 
Deltakerne oppfordres til å være med på middagene arrangert på kveldene for å bli kjent med de andre deltakerne og for å ta en del i det sosiale programmet. Middagen starter kl 19:00.

Kursavgift og opphold

Kun kursmateriale og dokumentasjon er inkludert i kursavgiften. Som deltaker gjør du opp for opphold og pensjon direkte ved hotellet før avreise. Hotellet fakturerer deg for dagpakke eller helpensjon avhengig av om du overnatter eller ikke. Tekna har fremforhandlet gode priser for oppholdet.

 • Agnethe Ellingsen

  Forfatter, foredragsholder, karriere- og lederveileder

  Agnelli AS

  Agnethe Ellingsen har ledererfaring fra Alcatel og Telenor og som fagdirektør i Mercuri Urval. Hun har siden 2005 har utviklet omfattende kompetanse innen organisasjons- og lederutvikling, karriereveiledning og lederutvelgelse. Agnethe er forfatter av suksessboken «100-dagerskoden, hvordan mestre ny lederrolle og unngå fallgruver» som har fått bred medieomtale. Hun har jobbet på tvers av bransjer, i både inn- og utland, og er en populær kurs- og foredragsholder. Hun har blant annet en MBA fra NHH og underviser i ledelsesfag på universitets- og høyskolenivå.

 • Hege Langaas

  Forretningsutvikler, facilitator og innovasjonsveileder

  Agera AS

  Hege Langaas har over 20 års leder- og forretningserfaring fra telecom-, finans- og mediebransjen, blant annet som VP Organizational Development for Schibsted, som direktør for HR-utvikling i Sparebank1 og som leder av tekniske utviklingsprosjekter i Telenor. Langaas er selv utdannet sivilingeniør, har en mastergrad innen ledelse med fokus på tjenesteinnovasjon og påvirkning i organisasjoner, og er også videreutdannet innen coaching.

  Hun bruker i dag sin tverrfaglige bakgrunn som partner i Agera Akselerator med forretningsutvikling, innovasjonsledelse og innovasjonsorganisering som hovedfelt.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Tekna lederutvikling (GILA)

11. sep.–30. nov.

Ledelse og utvikling

Fra fagekspert til suksessfull leder

18. okt.–16. nov.

Ledelse og utvikling

Hvordan takle vanskelige personer

23. okt.
kl. 09:30–17:00