25. nov.
kl. 18:30–19:30
Streaming, Nettbasert

Hva kan man gjøre for å støtte sårbare barn og unges identitetsutvikling på best mulig måte?

Meld meg på

Beskrivelse

I samarbeid med Rosa kompetanse skole, inviterer vi skoleansatte til et digitalt kurs om kjønns- og seksualitetsmangfold, samt inkluderende praksis. Kurset vil veksle mellom forelesningsmoduler og individuelle refleksjonsoppgaver som kan hjelpe oss å skape en mer inkluderende skole.

Om foredragsholderen

Rosa kompetanses kurs er kunnskapsbaserte og praksisnære. Foredragsholderne har pedagogisk bakgrunn, og i tråd med blant annet de nye læreplanene (LK20) og Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (Prop. 121 S), underviser de i kjønnsmangfold, seksuell orientering og familiemangfold for ansatte i tjenester som jobber med barn og unge. I kursene er det rom for diskusjon og refleksjon rundt relevante problemstillinger, knyttet til eksempelvis utenforskap, mobbing og det å skape trygge klasserom for alle elever.

Rosa kompetanse er fagavdelingen i FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, og tilbyr faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til skole- og barnehagesektoren, barnevernet, helse- og sosialsektoren, politi- og påtalemyndighet samt alle deler av arbeidslivet. Rosa kompetanse er organisert i seks ulike tiltak rettet mot hver sin sektor, der Rosa kompetanse skole er det største av de seks tiltakene, med fire ansatte. I 2020 underviste vi over 7600 skoleansatte og lærerstudenter over hele landet.

Om Lærerprat

I webinarserien Lærerprat ønsker vi å ta opp temaer som er relevante for lærere, lærerstudenter og andre interesserte. Har du innspill til temaer? Send oss en epost! Tekna organiserer Norges flinkeste realfagslærere, og arrangerer seminarer, kurs og nettverk for medlemmer som jobber med rekruttering til realfag og skole. Det gjør vi fordi realfaglig kunnskap er nødvendig for å løse mange av fremtidens utfordringer! Se mer på tekna.no/skole.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Realfag og utdanning

Høstens skumleste byvandring

24. okt.
kl. 18:55–20:30
Ilen kirke, TRONDHEIM

Realfag og utdanning

Introduksjonskurs i Matlab

10. nov.
kl. 17:00–19:00

Realfag og utdanning

Klimakveld for lærere

11. nov.
kl. 17:00–20:00