Bli oppdatert på to viktige havnesaker for Kristiansand – kveldens foredrag er ved havnedirektør Halvard Aglen og eiendomssjef Trond Sikveland i Kristiansand Havn KF.

Meld meg på

Beskrivelse

Landstrømsanlegg for cruiseskip

Når de store skipene ligger til kai med hjelpemotor i gang er de en stor miljøbelastning. Kristiansand har, som en av de første byene i Europa, installert anlegg for forsyning av strøm til skipene fra land, slik at dieselmotorene kan slås av. Anlegget er på 17 000 kVA og betjener to frekvenser.

Utvikling av havna

Kristiansand har en containerhavn midt i byen, som nå er planlagt flyttet ut av sentrum. Dette er en viktig sak for Kristiansand og for dem som bor der containerhavna flyttes til.

Foredragsholdere er havnedirektør Halvard Aglen, og eiendomssjef Trond Sikveland, begge fra Kristiansand Havn KF.

Møtet er åpent for alle interesserte.

Meld deg på foredraget ved å sende mail til post@ntva. Gi beskjed om du ønsker et enkelt måltid etter foredraget – frist for påmelding 21. januar.

Finn frem:

Vestre Strandgate 7, Kristiansand