11.–12. jan. 2023
Clarion Hotel Trondheim, TRONDHEIM

Kurs i numerisk modellering med RS2 fra Rocscience. RS2 er en etterspurt programvare kjent for sine muligheter til å kunne modellere og analysere bergmekaniske problemstillinger. Kurset holdes på engelsk.

Meld meg på

Beskrivelse

Anleggsprosjekter i berg blir stadig mer komplekse, og med dette følger et behov for å verifisere designløsninger, enten i et tidlig stadium eller i utførelsesfasen av et prosjekt. Parallelt stilles det stadig strengere krav i regelverket til å dokumentere at et design oppfyller krav til stabilitet og sikkerhet, spesielt når det er snakk om høy grad av kompleksitet i bergforholdene og selve prosjektet.

For dette kurset har NBG leid inn en kursholder fra Rocscience, noe som betyr at du vil få den beste opplæringen fra de beste fagfolkene.

Målgruppe

Det legges opp som et videregående kurs hvor det antas at deltakerne har tilstrekkelig kunnskap om bergmekanikk og bergteknikk, samt noe tidligere erfaring med numerisk modellering. Det vil bli fokusert på modellering for undergrunnsanlegg.

Det kreves at du har med din egen PC. Du vil få en midlertidig RS2-lisens som brukes under kurset. Kurset holdes på engelsk og er en del av Kursdagene i Trondheim januar 2023.

Kurset er et praktisk orientert over to dager.

Begrenset antall plasser – vær tidlig ute med påmelding.

Ønsker du bli medlem av Norsk Bergmekanikk? Bli medlem her

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Building and construction

XXIV NCR Symposium 2021

Aug. 16–19

Bygg, anlegg og eiendom

PRIME - prosjekt integrert mekling

8.–9. sep.

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen