11.–12. jan. 2023
Clarion Hotel Trondheim, TRONDHEIM

Lær om alt fra materialer og utførelse til kompetansekrav, prosjektering og avtalestandarder, og få med deg casestudier og best practise-presentasjoner fra ulike bransjer.

Meld meg på

Bruk av herdeplastbelegg på betong er et fagfelt i stadig vekst, og krever kompetanser både fra utførende entreprenører, beskrivende og byggherrer for å sikre en varig god løsning. Kurset tar utgangpunkt i den nylig oppdaterte NB 30, og omhandler prosjektering, beskrivelse, utførelse og kvalitetskontroll samt substitusjon og miljøengskaper for denne type produkter.

Målgruppe:

Kurset er rettet mot byggherrer, rådgivere og entreprenører, og tar for seg alle faser fra prosjektering, beskrivelser, utførelse og kvalitetskontroll. Det gis også en innføring i produktegenskaper, miljø samt relevante standarder og eksempler på relevante prosjekter. Kurset krevet ingen spesiell forkunnskap om emnet.

Publikasjon NB 30 er inkludert i kurset.

Se programmet her

Skriv ut

Program dag 1 - 11. jan. 2022

10.00- 10.10 Innledning

10.10 – 10.40 Materialtyper
o Epoksy
o Polyuretan
o Polyurea
o Akryl
o Vinylester

10.40 – 11.00 Avtalestandard og prosjektering
o Utførelseenteprise

11.00 – 11.15 Pause

11.15 – 11.45 Krav til dokumentasjon
o EN 13813
o EN 1504-2,3,4,5

11.45 – 12.15 Beskrivelsetekster etter NS 3420
o Kap. T
o Kap. LY

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 13.30 Kompetansekrav

13.30 – 14.00 Krav til underlag
o Ny eller gamle betong
o Betongkvalitet
o Fuktighet
o Temperatur

14.00 – 14.15 Forbehandling
o Ulike metoder (sliping, blastring, fresing, syrevask

14.15 – 14.30 Pause

14.30 – 15.00 Utførelse av herdeplastbelegg
o Praktisk (blanding, påføring +++)
o Temperatur / fuktighet (før/under/etter)
o Oppvarming (gass vs strøm)

15.00 – 15.30 Kvalitetskontroll
o Kontrollplan
o Fuktighet, temperatur, heft, identitet osv.
o Sjekklister
o Dagbøker

15.30 – 15.45 Pause

15.45 – 16.00 FDV

16.00 – 16.30 Miljø og Herdeplast
o Arbeidsmiljø
o Substitusjonsvurderinger
o Emisjon og miljøsertifiseringer (Breeam Nor, Svanen, M1 etc)

16.30 Slutt dag 1

Program dag 2 - 12. jan. 2022

Bruksområder / Case-studier / Best practice

09.00 - 09.25 Parkeringshus
o Epoksy vs akryl vs polyuretan vs polyurea

09.25 - 09.50 Næringsmiddelindustri
o Valg av løsninger (Polyuretansement)

09.50 - 10.00 Pause

10.00 – 10.25 Industri og lager
o Valg av løsninger for ulike industrier

10.25 – 10.50 Landbruk
o Silo, melkerom, gjødselbinger, fjøs osv.

10.50- 11.00 Pause

11.00 - 11.25 Renseanlegg
o Drikkevann og avløp

11.25 - 11.50 Oppdrettsanlegg
o Løsninger for anlegg på land

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 13.25 Balkonger

13.25 - 13.50 Fuktisolering av broer
o Epoksyprimer og bitumen
o Polyureamembran

13.50 - 14.00 Pause

14.00 – 14.25 Dekorative belegg
o Comfortbelegg
o Terrazzobelegg

14.25 - 14.50 Utebelegg
o Vei, utendørs, lekeplasser

14.50 - 15.00 Avslutning