Hopp til innhold

Bærekraft i vannbransjen - overvann

Ta del i en innovativ møteplass som ser på løsninger for fremtidens klimautfordringer, og hvordan håndtere og legge til rette for gode blågrønne løsninger innen overvann og klimatilpasninger.

Klimaendringer vil føre med seg økt nedbør og blir stadig en viktigere ingrediens i planleggingsfasen. En konsekvens av dette er økt overvann og flommer, å planlegge for bærekraftige, gode økonomiske og fremtidige varige løsninger krever at fagfolk med forskjellig fagbakgrunn og praksis får til samhandling tidlig i planleggingsfasen.

For å løse morgendagens utfordringer må fagfolk med forskjellige fagretninger innen vann og avløp, planleggere og grøntforvaltere, men også jurister, arkitekter, landskapsarkitekter og andre faggrupper må inn i prosjektene tidlig for å snakke sammen og planlegge slik at vi får gode, varige løsninger som resultat.

Det er store kostnader forbundet med mangelfull prosjektering i prosjekter og på Bærekraft i vannbransjen ser vi på de gode løsningene for overvann.

Målgruppe

Møteplassen retter seg mot ingeniører, sivilingeniører, rådgivende ingeniører, landskapsarkitekter, utbyggere, kommuner, spesielt areal og plan, kommunalteknikk og drift, utførende entreprenører og landskapsgartnere, leverandører av løsninger for disponering av overvann, representanter for forskning, utvikling og undervisning, samt juriste